SBiL koronatiedote 16.10.2020

16.10.2020

Suomen Biljardiliiton kaikessa toiminnassa noudatetaan tarkasti kaikkia ohjeita ja määräyksiä, jotka pohjautuvat Suomen viranomaisten ja Suomen Olympiakomitean ohjeisiin ja määräyksiin.

 

Myös viranomaisten alueellisia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan ja biljarditoimijoiden (kilpailujen järjestäjät ja pelaajat) tuleekin aktiivisesti seurata oman alueen tilannetta ja reagoida niihin tarvittaessa. Kaikkien kilpailuihin osallistuvien tulee noudattaa kaikkia annettuja ohjeita ja suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Biljardiliitto suosittaa vahvasti maskin käyttöä kaikille toiminnassa mukana oleville aina kun se on mahdollista eikä aiheuta käyttäjälleen terveydellisiä ongelmia.

Katso maskin käytöstä THL:n ohjeet täältä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Kilpailujen järjestäjät voivat tehdä päätöksiä omien kilpailuiden järjestämisestä tai peruuttamisesta yhteistyössä lajijaoston kanssa. Toisin sanoen kilpailun järjestäjä voi peruuttaa kilpailun, mikäli katsoo esim. ettei pysty sitä turvallisesti järjestämään tai esim. alueellisen korkea riskitason takia.

Biljardisaleilla saattaa olla myös omia ohjeita tai suosituksia, joita kilpailuun osallistuvien pelaajien tulee noudattaa.

Liitto haluaa kuitenkin korostaa, että vaikka koronatilanne on hankala, niin toimintaa pyritään silti pitämään yllä. Tilannetta seurataan ja toimitaan Suomen viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti ja niistä informoidaan liiton nettisivulla www.sbil.fi

Suomen Olympiakomitea päivittää urheiluun liittyvää koronaohjeistusta täällä https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/15/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

THL:n sivustolla on alueiden suositukset ja rajoitukset https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

 

  • Kilpailuihin saa osallistua vain terveenä.

  • Kilpailutapahtumissa ovat mukana vain pelaajat ja nuorten pelaajien osalta huoltajat.

  • Suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

  • Muistetaan hyvä käsihygienia ja käytetään käsidesiä tarvittaessa.

  • Huolehditaan riittävistä turvaväleistä.

 

Mikäli epäilet tartuntaa, katso THL:n sivuilta lisäohjeita https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus