Pyramidin säännöt

Pyramidin yleiset säännöt (23.8.2018)

1. Biljardivälineet ja tarvikkeet
Seuraavassa kuvattuihin pyramidi-pelin versioiden pelaamiseen tarvittavat välineet ovat biljardipöytä, pallot sekä apuvälineet (mm. resti). Pelimuotoja on lukuisia, mutta tässä puhutaan pääosin pelimuodoista:
The Free Pyramid (Amerikanka),
The Dynamic Pyramid (Nevskaja) ja
The Combined Pyramid (Moskovskaja).

2. Biljardipöydän merkinnät
Biljardipöydän pelialueen pisteet ja viivat helpottavat huomasti pallojen asettelua, joten on erittäin suositeltavaa, että nämä ovat merkittyinä pelipöytään. Vähimmäisvaatimuksena ainakin alapiste ja yläpiste on syytä olla näkyvillä. (Kuva 1.):

1. Aloituspään piste – piste, joka on keskellä etuosaa
2. Keskipiste – piste, joka sijaitsee pelialueen keskellä
3. Ylälinjan piste – piste, joka sijaitsee keskellä takaosaa
4. Aloituslinja - suora linja, joka kulkee aloituspään pisteen kautta
5. Keskilinja – suora linja, joka kulkee keskipisteen kautta molempiin keskipusseihin
6. Pakan paikka
etuosa = aloituspään päätyvallista keskilinjaan oleva alue
takaosa = keskilinjasta takavalliin oleva alue
boksi = aloituspään päätyvallista aloituslinjaan oleva alue

Kuva 1

3. Pallot
Aramithin n. 67 mm. halkaisijaltaan kokoisen pallon 16:n pallon sarja: Sisältää 15 valkoista palloa numeroituna yhdestä 15:een sekä yhden värillisen pallon ilman numeroa (normaalisti joko keltainen tai punainen). Pallon paino n. 255g.

4. Lyöntipallo ja kohdepallo
4.1 Lyöntipallo määräytyy pelin mukaan.
4.2 Moskovskajassa, Nevskajassa sekä klassisessa pyramidissa lyöntipallo on aina värillinen.
4.3 Amerikankassa mikä tahansa pallo voi olla lyöntipallo. Tämä ei kuitenkaan koske aloituslyöntiä, joka lyödään kaikissa pelimuodoissa aina värillisellä pallolla.
4.4 Kaikki muut pöydän pallot paitsi lyöntipallo ovat kohdepalloja.

5. Osuma lyöntipallolla kohdepalloon
Osuminen lyöntipallolla kohdepalloon on edellytys hyväksyttyyn lyöntiin, myös aloituksessa. Kohdepalloon voi osua suoraan tai vallin kautta. Jos lyöntipallo ei ole osunut kohdepalloon, on siitä seurauksena virhe ja rangaistus. (ks. kohta 6)

6. Virheen jälkeen = rangaistus

Virhetilanteessa vastustaja saa valita itselleen yhden pallon pöydältä. Pallo tulee ottaa ennen seuraavaa lyöntiä pöydältä tai muulloin sitä ei enää saa ottaa ollenkaan. Tämän lisäksi vastustajalla on myös oikeus:

a) suorittaa seuraava lyöntivuoro tai b) antaa vastustajan jatkaa

Poikkeuksena erikseen pelimuodossa Nevskaja: Jos lyöntipallo menee pussiin virheen jälkeen tai menee pois pöydältä, vastustaja saa pallon pois ottamisen lisäksi valita:

a) lyödä vapaasta käsipallosta (kohdepalloa!) tai b) antaa vastustajan lyödä vapaasta käsipallosta (kohdepalloa!)

7. Teikkaus
Teikkaus suoritetaan niin, että pelaajat lyövät yhtäaikaisesti boksin sisältä pallon pöydän pitkittäissuunnassa takavalliin ja takaisin mahdollisimman lähelle aloituspään päätyvallia. Se pelaajista, jonka pallo on lähempänä aloituspään vallia, voittaa teikkauksen.

Teikkauksen voittajalla on oikeus:

a) Suorittaa aloituslyönti itse, tai b) luovuttaa aloitus vastustajalle.

Teikkaus tuomitaan automaattisesti hävityksi, jos:
- Pallo ei osu päätyvalliiin
- Pallo menee pussiin
- Pallo hyppää pois pöydältä
- Pallo osuu sivuvalliin
- Pallo menee vastustajan puolelle
- Pallo osuu aloituspään valliin useammin kuin kerran

Jos kumpikaan pelaajista ei onnistu suorittamaan hyväksyttyä teikkausta tai jos tuomari ei pysty määrittelemään kumman pelaajan pallo on lähempänä päätyvallia, suoritetaan teikkaus uudestaan.

8. Pallojen alkuasetelma
Ennen aloituslyöntiä pallot asetetaan kolmion (pyramidin) muotoon siten, että etumainen pallo on ylälinjan pisteellä (ks. kuva 1). Jokaisen pallon tulee olla kiinni viereisessä pallossa. Pallot asetetaan kolmion muotoon käyttäen apuna “kolmiota” suoraan linjaan aloituspään pisteeseen nähden. Värillistä palloa käytetään aloituspallona. Aloitus suoritetaan boksin sisältä.

9. Pallon paikka
Pallon paikka määritellään sen keskipisteestä.

10. Boksi ja aloituslinja
10.1 Aloituslinja ei ole osa boksia.
10.2 Aloituslinjaa koskettava pallo on boksin ulkopuolella.

11. Pelin aloitus
11.1 Aloitus suoritetaan käsipallolla boksin sisältä.
11.2 Aloituspallona käytetään värillistä palloa.
11.3 Aloittava pelaaja saa asettaa lyöntipallon mihin tahansa boksin sisällä, mutta ei aloituslinjalle (ks. kohdat 9. ja 10.)
11.4 Jos lyöntipallo asetetaan boksin ulkopuolelle, pitää tuomarin tai vastustajan varoittaa pelaajaa ennen lyöntisuoritusta. Muussa tapauksessa tuomitaan lyöntipallo oikein asetetuksi.
11.5 Jos väärästä aloituspaikasta ilmoitetaan pelaajalle, on pelaajan korjattava pallon asema oikeaksi.
11.6 Lyöntipallon katsotaan olevan pelissä kun kepin pää osuu palloon (ks. kohta 14.)
11.7 Niin kauan kun lyöntipallo ei ole pelissä, voidaan sen paikkaa muuttaa käsin tai kepin avulla.
11.8 Jos pallo on pelissä, mikä tahansa kosketus lyöntipalloon on rangaistavaa. (ks. kohta 6)

12. Oikea aloituslyönti
12.1. Pyramidin aloituslyönti on oikein suoritettu, jos lyöntipallon osuman mihin tahansa kohdepalloista jälkeen:
a) mikä tahansa pallo menee mihin tahansa pussiin, tai
b) mitkä tahansa kolme eri kohdepalloa koskettavat valliin, tai
c) mitkä tahansa kaksi eri kohdepalloa koskettavat valliin ja lisäksi yksi kohdepallo (mikä tahansa) ylittää keskilinjan, tai

Jos jokin edellisistä vaatimuksista ei toteudu, seuraa rangaistus. (ks. kohta 6). Huom! oman lyöntipallon valliosumia tai keskilinjan ylityksiä ei huomioida.

12.2. Jos aloittava pelaaja ei tee oikeaa aloituslyöntiä, on vastustajalla oikeus:
a) hyväksyä pallojen sijainti sekä valita itselleen yhden pallon pois pöydältä ja jatkaa peliä itse, tai
b) hyväksyä pallojen sijainti sekä valita itselleen yhden pallon pois pöydältä ja pakottaa vastustaja jatkamaan peliä, tai
c) asettaa pallot uudelleen aloituskuvioon, valita itselleen yhden pallon pois pöydältä, ja aloittaa itse, tai
d) asettaa pallot uudelleen aloituskuvioon, valita itselleen yhden pallon pois pöydältä, ja pakottaa vastustaja aloittamaan uudestaan.

13. Erän vaihto
Erät aloitetaan vuorotellen pelimuodosta riippumatta.

14. Lyönnin alku ja loppu
14.1. Lyönti alkaa kun kepin pää osuu lyöntipalloon ja loppuu kun kaikki pallot pöydällä ovat pysähtyneet.
14.2. Seuraavaa lyöntiä ei saa suorittaa ennenkuin pallot ovat pysähtyneet. Muussa tapauksessa seuraa rangaistus. (ks. kohta 6)

15. Osuma palloon
Osuma palloon tulee suorittaa tipin päällä pituussuunnassa. Muussa tapauksessa seuraa rangaistus. (ks. kohta 6)

16. Jalan kosketus lattiaan
Osumahetkellä vähintään yhden jalan tulee koskettaa lattiaan. Muussa tapauksessa seuraa rangaistus. (ks. kohta 6)

17. Kielletty osuma palloon
17.1. Ainoastaan tipin osuminen palloon on sallittua. Jos pallo (lyöntipallo tai kohdepallo) osuu pelialueella kehoon, vaatteisiin, liituun, laitteeseen tai muuhun kepin osaan kuin tippiin jne. On siitä seurauksena rangaistus. Myös jos tippi on kiinni lyöntipallossa vielä silloin, kun lyöntipallo osuu kohdepalloon, siitä seuraa myös rangaistus. (ks. kohta 6).

18. Kaksoiskosketus
Osumahetkellä tippi saa osua lyöntipalloon vain kerran. Muussa tapauksessa osuma on kaksoiskosketus ja siitä seuraa rangaistus. (ks. kohta 6)

19. Pallot kiinni toisissaan.
19.1. Mikäli lyöntipallon ja kohdepallon lyöntikulma on 45 astetta tai enemmän, pallot ovat pelattavissa keskenään riippumatta siitä, vaikka ne olisivat kiinni toisissaan.

20. Oikein suoritettu lyönti
Lyönti on oikein suoritettu, jos muita sääntöjä ei ole rikottu ja lyöntipallon osuman kohdepalloon jälkeen mikä tahansa pallo (lyöntipallo tai kohdepallo):

a) Menee pussiin
b) Osuu valliin ja sen jälkeen:
- osuu toiseen valliin, tai
- johdattaa minkä tahansa pallon toiseen valliin, tai
- osuu mihin tahansa palloon, joka on vallissa
c) Ylittää keskilinjan ja sen jälkeen:
- osuu mihin tahansa valliin, tai
- johdattaa minkä tahansa pallon mihin tahansa valliin, tai
- osuu mihin tahansa palloon, joka on vallissa
d) Osuu valliin ja sen jälkeen:
- ylittää keskilinjan, tai
- osuu palloon, joka on keskilinjan toisella puolella tai keskilinjalla, tai
- johdattaa minkä tahansa toisen pallon keskilinjan yli

Jos jokin edellämainituista ehdoista ei toteudu, seuraa rangaistus. (ks. kohta 6).

20.1. Pelitilanteessa pallojen osuminen, pomppaus vallista, keskilinjan ylitys jne. pitää tapahtua edellä mainitussa järjestyksessä. Muuten siitä seuraa rangaistus. (ks. kohta 6). Huom! Valleja ja keskilinjan ylityksiä omalla lyöntipallolla ennen osumaa kohdepalloon ei siis huomioida.

20.2. Jos lyöntipallo osuu lähellä vallia olevaan kohdepalloon, ja kohdepallo osuu lyöntipalloon siten, että lyöntipallo osuu valliin tai johdattaa sen keskilinjan yli, on lyönti oikein, jos tapahtui kaksi erillistä osumaa – ”lyöntipallo ja kohdepallo” ja ”kohdepallo ja lyöntipallo”.

20.3. Pallo on ylittänyt keskilinjan kun pallon keskikohta on ylittänyt keskilinjan. Jos pallo on ennen lyöntiä määritelty olevan tarkasti keskilinjalla, niin lyönnissä tätä pallon asemaa ei voida käyttää “keskilinjan ylityksenä”.

21. Käsipallo
21.1. Amerikankassa ei ole käsipalloa.
21.2. Nevskajassa on vapaa käsipallo ja pussittaa voi vain kohdepallon. Luikka on virhe.
21.3. Moskovskajassa käsipallo suoritetaan boksista ja saa pussittaa luikan tai kohdepallon.

22. Oikein ja väärin pussitetut pallot
22.1. Pallo katsotaan oikein pussitetuksi, jos se on pudonnut pussiin oikein suoritetun lyönnin seurauksena.
22.2. Kaikki oikein pussitetut pallot poistetaan pusseista ja asetetaan telineeseen. Molemmille pelaajille on varattu telineessä oma puoli.
22.3. Mikäli pussitetun pallon yhteydessä sattuu virhe (tussi, pallo pomppaa pois pöydältä jne.), sekä pussitetut ja mahdollisesti pois pöydältä lentäneet pallot spotataan yläpään pisteelle järjestyksessä suoralle linjalle yläpisteen päätyvalliin nähden kiinni toisiinsa. Lisäksi rangaistus (ks. kohta 6)
22.4 Mikäli pallon spottaushetkellä yläpään pisteen ja yläpään päätyvallin väliin ei jää tilaa spotattavalle pallolle, spotataan pallo tällöin mahdollisimman lähelle yläpään pistettä keskipisteen ja yläpisteen väliin.
22.5 Palloa, joka pomppaa pois pussista takaisin pöydän pelialuelle, ei katsota pussitetuksi ja se pysyy pelissä. Siitä ei kuitenkaan seuraa rangaistusta.

23. Pussin suulla oleva pallo
23.1. Jos pallo putoaa ”itsestään” pussiin ilman, että siihen osuu toinen pallo, nostetaan ”itsestään” pudonnut pallo takaisin edeltävään paikkaan, ja peli jatkuu normaalisti sen pelaajan lyöntivuorolla kummalla vuoro oli ennen pallon putoamista.
23.2. Jos pelaaja lyöntivuoron aikana tai sitä ennen itse aiheuttaa pussin suulla olevan pallon putoamisen (esim. tönäisemällä pöytää), on siitä seurauksena rangaistus ja pussin suulla ollut pussiin pudonnut pallo spotataan normaalisti yläpään pisteelle (ks. kohta 6 ja 22)
23.3. Jos liikkuva pallo pysähtyy pussin suulle siten, että se ei ole vakaassa tasapainotilassa ja sen jälkeen putoaa pussiin, katsotaan pallo menneeksi oikein pussiin.

24. Pois pöydältä hypännyt pallo
24.1. Pallon katsotaan olevan pois pöydältä, jos lyönnin jälkeen se on pysähtynyt pelialueen ulkopuolelle (vallin päälle tai lattialle jne.)
24.2. Pallon ei katsota olevan pois pöydältä, jos se on osunut vallin päälliseen tai vallin puuosaan ja sen jälkeen palannut pelialueelle ”omin voimin”, kuitenkin siten, että pallo ei ole osunut johonkin muuhun kuin biljardipöydän osaan.
24.3 Jos pallo koskettaa mitä tahansa muuta kuin biljardipöytää, esimerkiksi lamppua tai liitua jne. katsotaan pallon menneeksi yli pöydän vaikka se kosketuksen jälkeen palaisikin pöydälle.
24.4. Jos mikä tahansa pallo osuu kohdepalloon ja osuman seurauksena kohdepallo menee pois pöydältä, seuraa rangaistus. (ks. kohta 6)
24.4. Kaikki pois pöydältä menneet pallot asetetaan takaisin yläpään pisteelle (ks. kohdat 22.3 ja 22.4).

25. Ulkopuolinen häiriö
25.1 Jos pelin aikana pallot liikkuvat jonkin ylimääräinen henkilön aiheuttamana, palautetaan pallot liikkumista edeltäneeseen tilanteeseen ja peli jatkuu. Ei rangaistusta.
25.2 Sääntöpykälää 25.1. noudatetaan myös äärimmäisissä tilanteissa (esim. maanjäristys, hurrikaani, valaistuksen putoaminen, äkillinen sähkökatkos tai muu vastaavanlainen ulkopuolisen häiriön aiheuttanut tekijä).

26. Vastustajan puuttuminen peliin
Jos pelaaja lyö väärällä vuorolla tai koskettaa mitä tahansa palloa vastustajan lyöntivuoron aikana, tulkitaan tämä peliin puuttumiseksi ja josta seuraa rangaistus. (ks. kohta 6)