The Free Pyramid (Amerikanka)

THE FREE PYRAMID / AMERIKANKA (TURAKKA)

Amerikankassa noudatetaan biljardin yleisten sääntöjen lisäksi alla mainittuja sääntöjä. Päivitetty 19.8.2016

1. Pelin tarkoitus
Pelaaja, joka ensimmäisenä pussittaa kahdeksan palloa, voittaa pelin.

2. Käytetyt pallot
Aramithin n. 67 mm. halkaisijaltaan kokoisen pallon 16:n pallon sarja: Sisältää 15 valkoista palloa numeroituna yhdestä 15:een sekä yhden värillisen pallon ilman numeroa (normaalisti joko keltainen tai punainen). Pallon paino n. 255g.

Lyöntipallona voidaan käyttää mitä tahansa pelialueen palloa muiden pallojen ollessa kohdepalloja.

3. Pallojen alkuasetelma
Ennen aloituslyöntiä pallot asetetaan kolmion (pyramidin) muotoon siten, että etumainen pallo on ylälinjan pisteellä (ks. kappale 1 (Pyramidin yleiset säännöt) - kuva 1). Jokaisen pallon tulee olla kiinni viereisessä pallossa. Pallot asetetaan kolmion muotoon käyttäen apuna “kolmiota” suoraan linjaan aloituspään pisteeseen nähden. Värillistä palloa käytetään aloituspallona. Aloitus suoritetaan boksin sisältä.

4. Aloituslyönti
Aloituslyönti suoritetaan boksin sisältä, ks. kappaleet 11 ja 12. (Pyramidin yleiset säännöt)

5. Pelin kulku
5.1. Lyöntipallo on jokaisella lyöntisuorituksella vapaasti pelaajan valittavissa, paitsi aloituslyönnissä (väripallo).
5.2. Pussitus voi tapahtua lyömällä kohdepallo pussiin tai lyömällä lyöntipallo kohdepallon kautta pussiin (”luikka”).
5.3. Palloja ei tarvitse maalata. Oikein pussitettu pallo poistetaan pelistä.
5.4. Jokaisen lyönnin (paitsi aloituslyönnin) tulee tapahtua kappaleen 20. (Pyramidin yleiset säännöt) mukaisesti. Muussa tapauksessa rangaistus. (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä)

6. Pisteet
Jokainen oikein pussitettu pallo lasketaan pisteisiin pelaajan hyväksi. Jo tehtyjä pisteitä ei voi menettää. Virhetilanteessa vastustajan pisteet lisääntyvät yhdellä.

7. Rangaistukset virhetilanteessa
Virhetilanteessa vastustaja nostaa pöydältä minkä tahansa pallon itselleen ja laittaa sen telineeseen. (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä).

8. Pallojen takaisin asettelu
Kaikki väärin lyödyt ja pöydältä pois hypänneet pallot asetetaan takaisin pöydälle (ks. kohta 24 Pyramidin yleisistä säännöistä).