The Combined Pyramid (Moskovskaja)

THE COMBINED PYRAMID / MOSKOVSKAJA

Moskovskajassa noudatetaan biljardin yleisten sääntöjen lisäksi alla mainittuja sääntöjä. Päivitetty 19.8.2016

1. Pelin tarkoitus
Pejaaja, joka ensimmäisenä pussittaa kahdeksan palloa, voittaa.

2. Käytetyt pallot
Aramithin n. 67 mm. halkaisijaltaan kokoisen pallon 16:n pallon sarja: Sisältää 15 valkoista palloa numeroituna yhdestä 15:een sekä yhden värillisen pallon ilman numeroa (normaalisti joko keltainen tai punainen). Pallon paino n. 255g.

3. Pallojen alkuasetelma
Ennen aloituslyöntiä pallot asetetaan kolmion (pyramidin) muotoon siten, että etumainen pallo on ylälinjan pisteellä (ks. kappale 1 (Pyramidin yleiset säännöt) - kuva 1). Jokaisen pallon tulee olla kiinni viereisessä pallossa. Pallot asetetaan kolmion muotoon käyttäen apuna “kolmiota” suoraan linjaan aloituspään pisteeseen nähden. Värillistä palloa käytetään aloituspallona. Aloitus suoritetaan boksin sisältä.

4. Aloituslyönti
Aloituslyönti suoritetaan boksin sisältä, ks. kappaleet 11 ja 12. (Pyramidin yleiset säännöt).

5. Pelin kulku
5.1. Pussitus voi tapahtua lyömällä kohdepallo pussiin tai lyömällä lyöntipallo kohdepallon kautta pussiin (”luikka”).
5.2. Pelaajan pussittaessa lyöntipallon, pelaaja poistaa pöydältä minkä tahansa pallon ja asettaa sen telineeseen. Peli jatkuu vapaalla käsipallolla boksin sisältä (ks. kohdat 9 ja 10 Pyramidin yleisistä säännöistä).
5.3. Mikäli vapaalla käsipallolla lyötäessä kaikki kohdepallot ovat boksin sisällä, vaihtuu aloituspää toiselle puolelle pöytää.
5.4. Palloja ei tarvitse maalata. Oikein pussitettu pallo poistetaan pelistä.
5.5. Jokaisen lyönnin (paitsi aloituslyönnin) tulee tapahtua kappaleen 20. (Pyramidin yleiset säännöt) mukaisesti. Muussa tapauksessa rangaistus. (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä)

6. Pisteet
Jokainen oikein pussitettu pallo lasketaan pisteisiin pelaajan hyväksi. Jo tehtyjä pisteitä ei voi menettää. Virhetilanteessa vastustajan pisteet lisääntyvät yhdellä

7. Rangaistukset virhetilanteessa
Virhetilanteessa vastustaja nostaa pöydältä minkä tahansa pallon itselleen ja laittaa sen telineeseen. (ks. kohta 6 Pyramidin yleisistä säännöistä)

Jos lyöntipallo on pompannut pois pöydältä, vastustaja saa virheen takia poistaa yhden pallon pöydältä itselleen. Tämän jälkeen vastustaja saa myös valita kumpi jatkaa vapaalla käsipallolla boksin sisältä. (ks. kohdat 9 ja 10 Pyramidin yleisistä säännöistä).

8. Pallojen takaisin asettelu
Kaikki väärin lyödyt ja pöydältä pois hypänneet pallot asetetaan takaisin pöydälle (ks. kohta 24 Pyramidin yleisistä säännöistä).