8-pallo

8-pallo säännöt

Päivitetty 31.8.2018


3. Kasipallo

Kasipalloa pelataan 15 numeroidulla kohdepallolla sekä lyöntipallolla. Lyöjän 7 pallon ryhmä (pallot 1-7 ja 9-15) eli ”väri” pitää olla kaikki pussitettuina jotta hän voi pussittamalla kasin voittaa pelin. Kaikki lyönnit maalataan


3.1 Aloituslyönnin määrääminen

Teikkauksen voittanut pelaaja saa päättää kumpi pelaaja lyö ensimmäisen aloituslyönnin (Ks. 1.2 Teikkaus). Normaali käytäntö on vuoroaloitukset (Ks. Säädöstö 15. Peräkkäiset aloituslyönnit)


3.2 Kasipallon pakka

Pallot asetetaan niin tiukkaan kuin mahdollista kolmion muotoiseen kuvioon niin, että kärkipallo on alapisteellä ja kasipallo on suoraan kärkipallon alapuolella. Yksi molemmista väreistä pitää olla kolmion alimman rivin kulmapalloina. Muut pallot asetetaan satunnaiseen järjestykseen ilman tarkoituksenmukaista ja tahallista pallojen järjestystä.


3.3 Aloituslyönti

Seuraavat säännöt ovat aloituslyönnissä voimassa:

a)  Lyöntipallo sijoitetaan aloituslinjan taakse.

b)  Mitään palloa ei maalata eikä lyöntipallon tarvitse osua tiettyyn palloon

c)  Jos aloittaja pussittaa aloituslyönnillä pallon eikä tee virhettä, hän jatkaa lyöntivuoroaan ja väri on vapaa (Ks. 3.4 Avoin pöytä / Värin valitseminen)

d)  Jos aloituslyönnillä ei mene palloa pussiin, pitää neljän kohdepallon osua yhteen tai useampaan valliin tai kyseessä on laiton aloituslyönti ja vastustajalla on vaihtoehtoina:

1)  Jatkaa peliä aloituslyönnin jälkeisestä tilanteesta

2)  Tehdä pakka uudestaan ja aloittaa

3)  Tehdä pakka uudestaan ja laittaa alkuperäinen aloittaja aloittamaan uudestaan

e)  Kasipallon pussittaminen laillisesta aloituslyönnistä ei ole virhe. Jos kasipallo menee pussiin, aloittajalla on vaihtoehtoina:

1)  Spotata kasipallo ja jatkaa lyöntivuoroaan

2)  Aloittaa uudestaan

f)   Jos aloittaja pussittaa kasipallon ja samalla pussittaa lyöntipallon (Ks. 8.6 Lyöntipallo pussiin) vastustajalla on vaihtoehtoina:

1)  Spotata kasipallo ja jatkaa lyöntivuoroa käsipallolla aloituslinjan takaa

2)  Tehdä pakka ja aloittaa

g)  Jos aloituslyönnissä jokin palloista päätyy pelialueen ulkopuolelle, on kyseessä virhe; kyseiset pallot laitetaan pussiin kasipalloa lukuun ottamatta joka spotataan ja vastustajalla on vaihtoehtoina:

1)  Jatkaa peliä aloituslyönnin jälkeisestä tilanteesta

2)  Jatkaa peliä käsipallolla aloituslinjan takaa

h)  Jos aloittaja tekee virheen joka ei ole listattu yllä, vastustajalla on vaihtoehtoina:

1)  Jatkaa peliä aloituslyönnin jälkeisestä tilanteesta

2)  Jatkaa peliä käsipallolla aloituslinjan takaa3.4 Avoin pöytä / Värin valitseminen

Kun väriä ei ole vielä valittu, lyöjän pitää maalata yrittämänsä kohdepallo. Jos lyöjä onnistuu maalaamassaan lyönnissä, tulee pussitetun pallon ryhmästä hänen värinsä ja hänen vastustajalleen tulee vastaavasti toinen väri. Jos hän epäonnistuu maalaamassaan lyönnissä, väri on edelleen vapaa ja lyöntivuoro vaihtuu. Kun väri on vapaa, mihin tahansa kohdepalloon saa osua ensin paitsi kasipalloon.


3.5 Pelin jatkaminen

Lyöjä pysyy pöydällä niin kauan kuin hän laillisella lyönnillä pussittaa maalaamansa pallon tai hän voittaa pelin pussittamalla laillisella lyönnillä kasipallon.


3.6 Lyöntien maalaaminen

Aloituslyöntiä lukuun ottamatta kaikki lyönnit maalataan (Ks. 1.6 Maalaaminen). Kasipallo voidaan maalata vasta kun lyöjän kaikki oman ryhmän pallot ovat pussitettu. Lyöjä voi maalata turvalyönnin eli ”safetyn”, jolloin lyöntivuoro siirtyy vastustajalle lyönnin jälkeen ja kaikki pussitetut pallot jäävät pussiin (Ks. 8.17 Turvalyönti - safety).


3.7 Pallojen spottaaminen

Jos kasipallo menee aloituslyönnissä pussiin tai päätyy pelialueen ulkopuolelle, se spotataan tai pakka tehdään uudestaan. (Ks. 3.3 Aloituslyönti ja 1.4 Pallojen spottaaminen) Muita palloja ei spotata.


3.8 Pelin häviäminen

Lyöjä häviää pelin jos hän:

a)  tekee virheen samalla kun pussittaa kasipallon

b)  pussittaa kasipallon ennen kuin oman ryhmän pallot ovat pussitettu

c)  pussittaa kasipallon maalaamattomaan pussiin

d)  lyö kasipallon pelialueen ulkopuolelle

Nämä eivät päde aloituslyönnissä (Ks. 3.3 Aloituslyönti).


3.9 Virheet

Jos lyöjä tekee virheen, lyöntivuoro siirtyy vastustajalle, jolla on vapaa käsipallo ja lyöntipallo voidaan asettaa mihin tahansa pelialueelle (Ks. 1.5 Vapaa käsipallo)

Seuraavat ovat virheitä kasipallossa:

6.1 Lyöntipallo menee pussiin tai pelialueen ulkopuolelle

6.2 Väärä kohdepallo ensin. Lyöntipallon pitää aina osua ensimmäisenä pöydällä oman ryhmän palloihin, paitsi silloin kun väri on vapaa.

6.3 Osuman jälkeen ei valliosumaa

6.4 Jalka ei kiinni lattiassa

6.5 Pallo pelialueen ulkopuolella. (Ks. 3.7 Pallojen spottaaminen)

6.6 Tussi

6.7 Kaksoislyönti/Kiinni olevat pallot

6.8 Työntölyönti

6.9 Pallot liikkeessä

6.10 Virheellinen lyöntipallon asettaminen

6.11 Virheellinen pelaaminen aloituslinjan takaa

6.12 Keppi pöydällä

6.13 Väärällä lyöntivuorolla pelaaminen

6.15 Hidas pelaaminen


3.10 Vakavat virheet

Virheet listattu kohdassa 3.8 Pelin häviäminen johtavat pelin häviämiseen. Jos kyseessä on 6.17 Epäurheilijamainen käyttäytyminen, on tuomarin tehtävä rangaista pelaajaa rikkeen vakavuuden perusteella.


3.11 Tasapeli – Patti

Jos kyseessä on pattitilanne (Ks. 1.12 Tasapeli – Patti), pelin alkuperäinen aloittaja suorittaa uuden aloituslyönnin.