Yleiset virheet

6. Virheet


Seuraavassa on lista virheistä, jos ne ovat sisällytetty pelatun pelimuodon virheiksi. Jos useita virheitä tapahtuu saman lyönnin aikana, vain vakavimman mukaan rangaistaan. Jos virhettä ei ilmoiteta ennen seuraavaa lyöntiä, katsotaan ettei virhettä tapahtunut.


6.1 Lyöntipallo menee pussiin tai pelialueen ulkopuolelle

Jos lyöntipallo menee pussiin tai pelialueen ulkopuolelle, on kyseessä virhe. Ks. 8.3 Pussitettu pallo ja 8.5 Pallo pelialueen ulkopuolella.


6.2 Väärä kohdepallo ensin

Niissä pelimuodoissa missä lyöntipallon pitää osua tiettyyn kohdepalloon tai ryhmään ensin, on virhe jos lyöntipallo osuu johonkin toiseen palloon.


6.3 Osuman jälkeen ei valliosumaa

Jos mikään pallo ei mene pussiin, on lyöntipallon osuttava kohdepalloon jonka jälkeen vähintään yhden pallon (minkä tahansa pallon) on osuttava valliin tai lyönti on virhe. (Ks. 8.4 Valliosumat)


6.4 Jalka ei kiinni maassa

Jos lyöjällä ei ole kepin koskettaessa lyöntipalloa vähintään yksi jalka maassa, lyönti on virhe.


6.5 Pallo pelialueen ulkopuolella

Jos pallo menee pelialueen ulkopuolelle, on kyseessä virhe. Kyseisen pelimuodon sääntöjen perusteella määritellään spotataanko pallo vai ei. (Ks. 8.5 Pallo pelialueen ulkopuolella)


6.6 Palloon koskettaminen – Tussi

On virhe koskettaa, siirtää tai muuttaa pallon liikerataa paitsi normaalilla lyöntipallon ja kohdepallon välisellä kontaktilla lyönnissä. On virhe koskettaa, siirtää tai muuttaa lyöntipallon liikerataa paitsi kun kyseessä on käsipallotilanne tai normaalilla eteenpäin suuntautuvalla liikkeellä, jossa kepin kärki osuu lyöntipalloon. Lyöjällä on vastuu välineistä ja esineistä jotka voivat aiheuttaa virheen, kuten liiduista, resteistä, vaatteista, hiuksista, ruumiinosista ja lyöntipallosta käsipallotilanteessa. Jos sellainen virhe on tahaton, se on normaali virhe, mutta jos se on tahallinen, se on 6.17 Epäurheilijamainen käyttäytyminen.


6.7 Kaksoislyönti / Kiinni olevat pallot

Jos keppi osuu lyöntipalloon enemmän kuin kerran lyönnin aikana, lyönti on virhe. Jos lyöntipallo on lähellä, mutta ei koske kohdepalloon ja kepin kärki on edelleen kiinni lyöntipallossa kun lyöntipallo osuu kohdepalloon, lyönti on virhe. Jos lyöntipallo on erittäin lähellä kohdepalloa ja lyöntipallo vain hyvin kevyesti koskettaa kohdepalloa, lyönnin ei katsota rikkovan tämän säännön ensimmäistä kohtaa, vaikka kepin kärki onkin kiinni lyöntipallossa kun lyöntipallo koskettaa kohdepalloa.

Kuitenkin, jos lyöntipallo on kiinni kohdepallossa, on laillista lyödä osittain tai kokonaan kohti tätä palloa (edellyttäen, että se on pelimuodon laillinen kohdepallo) ja jos kohdepallo liikkuu tällaisen lyönnin seurauksena, lasketaan lyöntipallon osuneen tähän kohdepalloon. (Vaikka lyöntipallossa kiinni olevaa kohdepalloa kohti voidaan lyödä, on pidettävä huoli, ettei tämän säännön ensimmäistä kohtaa rikota, varsinkin jos lähettyvillä on muita palloja.)

Lyöntipallo ei ole kiinni missään pallossa, ellei sitä erikseen tuomari tai vastustaja ilmoita. Lyöjän vastuulla on saada ilmoitus tästä ennen lyöntiä. Jos lyöntipallo lyödään poispäin kiinni olevasta pallosta, ei osumaa kohdepalloon katsota tapahtuneen ellei sitä kyseisen pelimuodon säännöissä erikseen mainita.


6.8 Työntölyönti

On virhe pitää lyödessä kepin kärkeä kiinni lyöntipallossa pidemmän aikaa kuin normaaleissa lyönneissä.


6.9 Pallot liikkeessä

On virhe suorittaa lyönti kun mikä tahansa pallo on vielä liikkeessä ja pyörimässä.


6.10 Virheellinen lyöntipallon asettaminen

Kun lyöjällä on käsipallo aloituslinjan takaa, on virhe suorittaa lyönti aloituslinjalta tai sen edestä. Jos lyöjä on epävarma onko lyöntipallo aloituslinjan takana, voi hän sitä tiedustella tuomarilta.


6.11 Virheellinen pelaaminen aloituslinjan takaa

Kun lyöjällä on vapaa käsipallon aloituslinjan takaa ja lyöntipallo osuu ensimmäisenä kohdepalloon joka on myös aloituslinjan takana, on lyönti virhe paitsi jos lyöntipallo on jo ylittänyt aloituslinjan ennen osumaa. Jos tällainen virhe on tahallinen, se tuomitaan epäurheilijamaiseksi käyttäytymiseksi.

Lyöntipallon pitää joko ylittää aloituslinja tai osua palloon joka on aloituslinjalla tai sen edessä tai lyönti on virhe ja vastustajalla on käsipallo kyseisen pelimuodon sääntöjen mukaisesti. Jos kyseinen lyönti on tahallinen, on kyseessä epäurheilijamainen käytös.


6.12 Keppi pöydällä

Jos lyöjä käyttää keppiä lyönnin tähtäämiseen ja mittaamiseen laittamalla sen pöydälle ilman, että lyöjän käsi koskettaa sitä, on kyseessä virhe.


6.13 Väärällä lyöntivuorolla pelaaminen

On normaali virhe lyödä väärällä lyöntivuorolla. Yleensä peli jatkuu virheellisen lyönnin jälkeisestä pelitilanteesta. Jos pelaaja pelaa tahallaan väärällä lyöntivuorolla, katsotaan se 6.16. Epäurheilijamaiseksi käyttäytymiseksi.


6.14 Kolme peräkkäistä virhettä

Jos pelaaja tekee kolme peräkkäistä virhettä ilman että välissä on laillinen lyönti, on kyseessä vakava virhe. Pelimuodoissa joissa yhdestä pelistä saa yhden pisteen, kuten ysipallossa, virheiden täytyy tapahtua yhden pelin aikana. Joissain pelimuodoissa, kuten kasipallossa, tämä sääntö ei ole voimassa.

Tuomarin on varoitettava lyöjää kun hänellä on kaksi peräkkäistä virhettä tehtynä lyöjän saapuessa pöydälle. Muutoin mahdollinen kolmas peräkkäinen virhe lasketaan vasta toiseksi peräkkäiseksi virheeksi.


6.15 Hidas pelaaminen

Jos tuomarin mielestä pelaaja pelaa liian hitaasti, hän voi neuvoa pelaajaa pelaamaan nopeammin. Jos pelaaja ei ala pelata nopeammin, tuomari voi alkaa kellottaa peliä (nk. shot clock), joka on tällöin voimassa molemmille pelaajille. Jos lyöjä ylittää lyönnissään turnauksen määräämän aikarajan, on kyseessä virhe ja tuomio on kyseisen pelimuodon mukainen rangaistus virheestä. (Sääntö 6.17 Epäurheilijamainen käyttäytyminen voi myös tulla kysymykseen.)


6.16 Pakan sapluunavirhe

On virhe mikäli pakan sapluuna, pelialueelta poistamisen jälkeen, vaikuttaa peliin esimerkiksi jos sapluuna on vallin päällä ja pallo osuu sapluunaan.


6.17 Epäurheilijamainen käyttäytyminen

Normaali rangaistus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä on sama kuin vakavassa virheessä, mutta tuomari voi tuomita rangaistuksen oman harkintansa mukaan. Muita mahdollisia rangaistuksia ovat mm. varoitus; tavallinen virhe joka lasketaan yhdeksi mahdollisesta kolmen peräkkäisen virheen sarjasta; vakava virhe; pelin häviö; erän häviö; ottelun häviö; turnauksesta sulkeminen joka sisältää mahdollisesti myös palkintojen, pokaalien ja ranking –pisteiden eväämisen.

Epäurheilijamainen käyttäytyminen on mitä tahansa käyttäytymistä joka tuo lajille huonoa mainetta tai häiritsee tai muuttaa peliä siten, että tasapuolinen pelaaminen ei ole mahdollista. Se sisältää:

a) vastustajan häiritseminen;

b) pallojen liikuttaminen muuten kuin normaalilla lyönnillä;

c) tahallinen kiksaaminen (miscue);

d) pelin jatkaminen virheen ilmoittamisen tai pelin pysäyttämisen jälkeen;

e) ottelun aikana harjoitteleminen;

f)  merkintöjen tekeminen pöytään;

g) pelin viivyttäminen; ja

h) välineiden asiaankuulumaton käyttö