Säännöt

Suomen Biljardiliitto ry.
Pool pelimuotojen pelisäännöt
Päivitetty 31.8.2018

LAJIESITTELY

Yleiset säännöt


1.Yleiset säännöt

Seuraavat yleiset säännöt ovat voimassa kaikissa pelimuodoissa paitsi erillisen pelimuodon säännöissä toisin mainittuna. Lisäksi on käytössä säädöstö, joka kattaa asiat jotka eivät varsinaisesti liity itse peliin, vaan esimerkiksi välineistöön ja turnausten järjestämiseen.

Biljardia pelataan verkakankaan peittämällä pöydällä, joka on rajoitettu kumivalleilla. Pelaaja käyttää biljardikeppiä lyödäkseen lyöntipalloa joka taas osuu kohdepalloihin. Tarkoituksena on saada kohdepallot kuuteen pussiin, jotka sijaitsevat valleissa. Pelimuodot vaihtelevat riippuen mitkä pallot ovat kohdepalloja ja mitä tarvitaan pelin voittoon.


1.1 Pelaajan vastuu

Pelaajan vastuulla on tietää kaikki säännöt, säädöstö ja aikataulut liittyen turnauksiin. Vaikka turnauksen toimitsijat yrittävät saattaa kaikki nämä asiat pelaajien tietoon, on lopullinen vastuu aina pelaajalla.


1.2 Teikkaus

Teikkaus on ottelun ensimmäinen lyönti ja määrää pelijärjestyksen. Teikkauksen voittanut pelaaja valitsee kumpi pelaaja aloittaa.

Tuomari asettaa kaksi palloa kummallekin puolelle pöytää aloitusviivan taakse lähelle sitä. Pelaajat lyövät palloja melkein samanaikaisesti alapäädyn valliin tarkoituksenaan saada pallo jäämään mahdollisimman lähellä aloituspäädyn vallia.

Teikkaus hylätään ja pelaaja ei voi voittaa teikkausta, jos pallo:

a)  ylittää pitkittäisen keskilinjan;
b)  osuu alapäädyn valliin useamman kuin kerran;
c)  menee pussiin tai poistuu pelialueelta;
d)  koskettaa sivuvallia;
e)  jää aloituspäädyn kulmapussiin syvemmälle kuin aloituspäädyn vallilinja. Lisäksi teikkaus hylätään, jos joku muu kuin 6.9 Pallot liikkeessä –säännön ei- kohdepallon virhe tapahtuu.

Pelaajat teikkaavat uudestaan, jos:

a)  pelaaja lyö palloa, jos toisen pelaajan lyömä pallo on jo ehtinyt koskea alapäädyn valliin;
b)  tuomari ei saa selvyyttä kumman pelaajan pallo on lähempänä aloituspäädyn vallia;
c)  molempien teikkaus hylätään.


1.3 Välineiden käyttö

Välineiden pitää olla WPA:n säädöstön mukaiset. Yleisesti, pelaajat eivät saa alkaa käyttää uuden tyyppisiä pelivälineitä. Seuraavat käyttötavat muiden muassa ovat hyväksyttäviä. Jos pelaaja on epävarma tietyn välineen käyttötavasta, hänen pitäisi keskustella siitä turnausjohdon kanssa ennen turnauspelaamisen alkua. Välinettä pitää käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin sitä on tarkoitettu käytettävän. (Ks. 6.17 Epäurheilijamainen käyttäytyminen)

a)  Biljardikeppi – Pelaajan on sallittua vaihtaa keppiä kesken pelin, kuten esimerkiksi aloituskepin, hyppykepin ja normaalin pelikepin välillä.
b)  Liitu – Pelaajan on sallittua käyttää liitua kiksauksen estämiseen. Myös omaa liitua voi käyttää kunhan sen väri on veran väriin sopiva.
c)  Restit – Pelaajan on sallittua käyttää maksimissaan kahta restiä kerrallaan tukeakseen keppiä lyönnissä. Pelaaja saa päättää mitkä restit ovat tällöin käytössä. Pelaaja voi käyttää myös omaa restiään, kunhan se on samanlainen kuin normaalit restit.
d)  Pelihanska – Pelaajan on sallittua käyttää pelihanskaa parantaakseen otettaan ja/tai tukikättä varten.
e)  Talkki – Pelaajan on sallittua käyttää tuomarin määräämää kohtuullista määrää talkkia.


1.4 Pallojen spottaaminen

Pallot spotataan (palautetaan pelialueelle) asettamalla ne pitkittäiselle keskilinjalle niin lähelle alapistettä kuin mahdollista alapisteen ja päätyvallin väliin liikuttamatta muita palloja. Jos palloa ei voi spotata suoraan alapisteelle, se laitetaan kiinni lähimpään palloon. Jos kyseinen pallo on lyöntipallo, ei spotattavaa palloa saa laittaa tähän kiinni vaan näiden välissä on oltava pieni rako. Jos alapisteen ja päätyvallin väliseen tilaan ei palloa voida spotata, asetetaan se alapisteen yläpuolelle mahdollisimman lähelle sitä.


1.5 Vapaa käsipallo

Kun pelaaja saa vapaan käsipallon, hän saa asettaa sen mihin tahansa pelialueelle (ks. 8.1 Pöydän osat) ja liikuttaa sitä kunnes hän suorittaa lyönnin. (Ks. 8.2 Lyönti) Pelaaja saa käyttää kepin mitä tahansa osaa lyöntipallon liikuttamiseen, myös tippiä, mutta ei eteenpäin suuntautuvalla lyöntiliikkeellä. Joissain pelimuodoissa ja useimmissa aloituslyönneissä lyöntipallo voidaan sijoittaa vain aloituslinjan taakse riippuen pelimuodosta ja silloin pätevät säännöt 6.10 Virheellinen lyöntipallon asettaminen ja 6.11 Virheellinen pelaaminen aloituslinjan takaa. Kun pelaajalla on käsipallo aloituslinjan takaa ja kaikki kohdepallot ovat aloituslinjan takana, voi hän pyytää aloituslinjaa lähimpänä olevaa kohdepalloa spotattavaksi alapisteelle. Jos kaksi kohdepalloa on yhtä kaukana aloituslinjasta, voi pelaaja valita kumpi pallo spotataan. Kohdepallo, joka on täsmälleen aloituslinjalla on pelattavissa aloituslinjan takaa.


1.6 Maalaaminen

Pelimuodoissa, joissa pelaajan tarvitsee maalata palloja, täytyy aiottu kohdepallo ja -pussi ilmoittaa jos ne eivät ole ilmiselviä. Muut yksityiskohdat, kuten valliosumat, osumat muihin palloihin sekä muut pussitetut pallot, ovat merkityksettömiä. Vain yksi kohdepallo voidaan maalata kerrallaan. Jotta maalattu pallo lasketaan hyväksytyksi, tuomarin täytyy hyväksyä maalatun pallon menneen maalattuun pussiin. Jos lyönnissä on tulkinnan varaa esim. ylilyönti, kyytipallo tai vastaava, lyöjän pitäisi maalata pallo ja pussi erikseen. Jos tuomari tai vastapelaaja on epävarma maalauksesta, voi sitä tiedustella erikseen lyöjältä.

Pelimuodoissa joissa maalaus on pakollinen, voi lyöjä maalata myös turvalyönnin eli “safetyn”, jolloin lyönnin jälkeen lyöntivuoro palautuu vastapelaajalle. Spotataanko pallot kyseisen lyönnin jälkeen riippuu pelimuodosta.


1.7 Pallojen asettuminen

Pallo saattaa liikkua hieman sen jälkeen kun se näyttää pysähtyneen, mahdollisesti pöydän pinnassa olevien pienten epätasaisuuksien takia. Jos pallo ei putoa tämän seurauksena pussiin, tämän liikkeen katsotaan kuuluvan peliin ja palloa ei siirretä takaisin. Jos pallo putoaa itsekseen pussiin, se palautetaan takaisin mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintia. Jos pallo putoaa itsekseen pussiin lyönnin aikana tai juuri ennen sitä niin, että sillä olisi vaikutusta peliin, niin tuomari palauttaa alkuperäisen tilanteen ja lyönti pelataan uudestaan. Lyöjää ei rankaista jos lyönnin aikana pallo liikkuu itsekseen. Ks. myös 8.3 Pussitettu pallo.


1.8 Tilanteen palauttaminen

Kun palloja palautetaan alkuperäisille paikoilleen tai palloja otetaan puhdistettavaksi, tuomari palauttaa pallot alkuperäisille paikoilleen parhaan kykynsä mukaan. Pelaajien on hyväksyttävä tuomarin palauttama tilanne.


1.9 Ulkopuolinen vaikutus

Jos lyönnin aikana tapahtuva ulkopuolinen vaikutus vaikuttaa lyönnin lopputulokseen, tuomari palauttaa pallot alkuperäisille paikoilleen ja lyönti pelataan uudestaan. Jos ulkopuolisella vaikutuksella ei ole vaikutusta lyönnin lopputulokseen, niin tuomari palauttaa nämä vaikutuksen liikuttamat pallot alkuperäisille paikoilleen ja peli jatkuu. Jos tuomari ei pysty palauttamaan palloja alkuperäisille paikoilleen, tilanne käsitellään tasapelinä.


1.10 Tuomarin päätösten kyseenalaistaminen

Jos pelaajan mielestä tuomari on tehnyt arviointivirheen, hän voi pyytää tuomaria harkitsemaan tuomiota tai tuomion puuttumista, mutta tuomarin päätös on uudelleen arvioinnin jälkeen kuitenkin pitävä. Kuitenkin, jos pelaajan mielestä tuomarin päätös ei ole sääntöjen mukainen, hän voi valittaa tuomiosta ennalta määrätylle korkeammalle taholle. Tuomari keskeyttää pelin valituksen käsittelyn ajaksi. (Ks. kohta d. 6.17 Epäurheilijamainen käyttäytyminen). Virheet pitää ilmoittaa viipymättä. (Ks. 6. Virheet)


1.11 Luovutus

Jos pelaaja luovuttaa, hän häviää ottelun. Esimerkiksi, jos pelaaja ruuvaa pelikeppinsä auki kun hänen vastustajansa on pöydällä ottelun viimeisessä erässä, se tulkitaan ottelun luovutukseksi.


1.12 Tasapeli - Patti

Jos tuomarin havainnoi, että pelitilanne ei edisty ratkaisua kohti, hän ilmoittaa siitä pelaajille jonka jälkeen molemmalla pelaajalla on kolme lyöntivuoroa pöydällä. Jos näiden jälkeen tuomari päättää ettei edistymistä ole tapahtunut, hän julistaa kyseessä olevan pattitilanteen. Halutessaan pelaajat voivat hyväksyä pattitilanteen myös ilman kolmea lyöntivuoroa. Pattitilanteen kuvaus löytyy kyseisen pelimuodon säännöistä.