14.1 (Straight)

14.1 Straight Pool säännöt

Päivitetty 31.8.20184. 14.1 Straight Pool


14.1 Straight poolia pelataan 15 kohdepallolla ja lyöntipallolla. Jokaisesta pussitetusta pallosta, joka on pussitettu laillisella maalatulla lyönnillä, saa yhden pisteen ja pelaaja joka ensimmäisenä saavuttaa tavoitepistemäärän voittaa ottelun. 14.1 pelataan siten, että 14 pussitetun pallon jälkeen niistä tehdään pakka ja lyöjä jatkaa lyöntivuoroaan.


4.1 Teikkaaminen

Aloituslyöjän valitseminen suoritetaan teikkaamalla (Ks. 1.2 Teikkaaminen)


4.2 14.1 pakka

Avauslyöntiä varten pallot asetetaan kolmion muotoiseen pakkaan jossa kärkipallo on alapisteellä. Kun pakka tehdään uudestaan, kärkipallon paikka jätetään vapaaksi vain jos kyseessä on 14 pallon pakka. Verkaan piirrettyä kolmion ulkoreunan rajaviivaa käytetään määräämään onko hajotuspallo pakan sisä- vai ulkopuolella. Jos pakan alueella palloille on tehty verkaan kuopat eli ns. ”tapping”, niin verkaan piirrettyä kolmion ulkoreunan rajaviivaa käytetään määräämään onko hajotuspallo pakan sisä- vai ulkopuolella.


4.3 Aloituslyönti

Seuraavat säännöt ovat voimassa aloituslyönnissä:

a) Lyöntipallo asetetaan aloituslinjan taakse

b) Jos aloituslyönnissä ei maalattu pallo mene pussiin, lyöntipallon osuttua pakkaan lyöntipallon ja kahden pallon on osuttava valliin tai kyseessä on aloitusvirhe (Ks.8.4 Valliosumat). Rangaistuksena tästä lyöjältä vähennetään kaksi pistettä. (Ks. 4.10 Aloitusvirhe). Lyöjän vastustaja voi jatkaa lyönnin jälkeisestä tilanteesta tai pyytää aloittajaa lyömään uusi aloituslyönti, kunnes aloituslyönti täyttää sille asetetut vaatimukset tai vastustaja hyväksyy pöydän tilanteen sellaisenaan. (Ks. 4.11 Vakavat virheet)


4.4 Pelin jatkaminen ja pelin voittaminen

Lyöjä pysyy pöydällä niin kauan kuin hän pussittaa maalatun pallon tai voittaa ottelun saavuttamalla tavoitepistemäärän. Kun pakasta on 14 palloa pussitettu, peli keskeytyy siksi aikaa kunnes pakka on tehty.


4.5 Lyöntien maalaaminen

Kaikki lyönnit maalataan, kuten on selitetty säännössä 1.6 Maalaaminen. Lyöjä voi maalata "safetyn" jolloin lyönnin jälkeen lyöntivuoro siirtyy vastustajalle ja kaikki pussitetut pallot spotataan.


4.6 Pallojen spottaaminen

Kaikki pallot spotataan, jotka pussitetaan virhelyönnillä, turvalyönnillä, maalaamattomana tai päätyvät pelialueen ulkopuolelle. (Ks. 1.4 Pallojen spottaaminen) Jos viidestoista pallo pitää spotata ja muut neljätoista palloa ovat koskemattomina pakassa, tämä pallo spotataan alapisteelle ja tuomari voi käyttää kolmiota apuna.


4.7 Pisteet

Lyöjä saa yhden pisteen jokaisesta laillisesti pussitetusta maalatusta pallosta. Lisäksi muista tällaisen lyönnin aikana pussitetuista pallosta saa myös yhden pisteen. Virheet rangaistaan vähentämällä virheen tehneeltä pelaajalta pisteitä. Pistetilanne voi olla virheiden ansiosta myös negatiivinen.
4.8 Erityiset pakan tekemiseen liittyvät tilanteet

Kun lyöntipallo tai viidestoista pallo vaikuttaa pakan tekemiseen, seuraavat säännöt pätevät. Pallon katsotaan olevan pakan sisällä jos se on pakan ympärillä olevan viivan sisäpuolella tai jokin osa pallosta on suoraan yläpuolelta katsottuna viivan päällä.

a) Jos viidestoista pallo pussitetaan samalla lyönnillä neljännentoista pallon kanssa, kaikki 15 palloa muodostavat pakan.

b) Jos sekä lyöntipallo, että viidestoista pallo on pakan sisällä, kaikki 15 palloa muodostavat pakan ja lyöjällä on käsipallo aloituslinjan takaa.

c) Jos pelkkä viidestoista pallo on pakan sisällä, se asetetaan yläpisteelle tai keskipisteelle jos lyöntipallo on yläpisteellä.

d) Jos pelkkä lyöntipallo on pakan sisällä, se asetetaan seuraavasti: jos viidestoista pallo on aloituslinjalla tai sen ulkopuolella, on lyöjällä käsipallo aloituslinjan takaa, ja jos taas viidestoista pallo on aloituslinjan takana, lyöntipallo asetetaan yläpisteelle tai keskipisteelle jos yläpiste on varattu.

Joka tapauksessa, ei ole rajoituksia kohdepallon suhteen pakan ensimmäisenä lyöntinä: saa lyödä mitä palloa tahansa.

Jos lyöntipallo tai kohdepallo on vain hieman pakan merkatun alueen ulkopuolella ja tehdään pakka, niin tuomarin pitäisi merkitä pallon paikka, jotta pallo voidaan täsmällisesti palauttaa alkuperäiselle paikalleen jos tuomari sitä vahingossa pakkaa tehdessään siirtää.4.9 Virheet

Jos lyöjä tekee normaalin virheen, häneltä vähennetään yksi piste, tarvittavat pallot spotataan ja lyöntivuoro vaihtuu. Lyöntipallo pysyy paikallaan paitsi jos alla toisin mainitaan.

Seuraavat ovat virheitä 14.1:ssä:

6.1 Lyöntipallo menee pussiin tai pelialueen ulkopuolelle. Käsipallo aloituslinjan takaa (Ks. 1.5 Vapaa käsipallo).6.3 Osuman jälkeen ei valliosumaa

6.4 Jalka ei kiinni lattiassa

6.5 Pallo pelialueen ulkopuolella. (Kaikki pöydän ulkopuolelle päätyvät kohdepallot nostetaan alapisteelle.)

6.6 Tussi

6.7 Kaksoislyönti/Kiinni olevat pallot

6.8 Työntölyönti

6.9 Pallot liikkeessä

6.10 Virheellinen lyöntipallon asettaminen

6.11 Virheellinen pelaaminen aloituslinjan takaa. (Toisen kappaleen mukainen virhe säännössä 6.11. Lyöntipallo pelataan käsipallona linjan takaa.)

6.12 Keppi pöydällä

6.13 Väärällä lyöntivuorolla pelaaminen

6.15 Hidas pelaaminen

6.16 Pakan sapluunavirhe


4.10 Aloitusvirhe

Aloitusvirheestä lyöjää rangaistaan kahden pisteen menetyksellä (4.3 Aloituslyönti) ja mahdollisella uudelleen aloituksella. Jos normaali virhe ja aloitusvirhe tapahtuvat samalla lyönnillä, se käsitellään aloitusvirheenä.


4.11 Vakavat virheet

Kolmen peräkkäiset virheen tapauksessa (6.14 Kolme peräkkäistä virhettä), vain normaalit virheet lasketaan, joten aloitusvirhettä ei lasketa yhdeksi kolmesta peräkkäisestä virheestä. Kolmannella peräkkäisellä virheellä vähennetään pelaajalta yksi piste kuten normaalistikin ja lisäksi vähennetään 15 pistettä ja virheiden tehneen pelaajan virhelukumäärä nollataan. Tämän jälkeen tehdään 15 pallon pakka ja virheet tehnyt pelaaja suorittaa aloitussäännön mukaisen aloituslyönnin.

Epäurheilijamaisen käytöksen tapauksessa tuomari valitsee tilanteeseen sopivan rangaistuksen (Ks. 6.17 Epäurheilijamainen käytös.)


4.12 Tasapeli - Patti

Tasapelin tapahtuessa (Ks. 1.12 Tasapeli - Patti) pelaajat suorittavat teikkauksen määrittääkseen kumpi pelaajista suorittaa aloituslyönnin.