Hyvä hallinto

Hyvä hallinto

Suomen Biljardiliitto ry

Tavoite: Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet: Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme säännöt ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi (kurinpitomääräykset) sääntöjenvastaiseen toimintaan. Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista.

Suomen Biljardiliitto noudattaa omassa hallinnossaan Hyvä hallinto lajiliitossa -käsikirjan ohjeistusta (Suomen Liikunta ja Urheilu / Olympiakomitea). Kaikki liiton organisaatiossa mukana olevat henkilöt toimivat liiton toimintasääntöjen, kurinpitomääräysten ja muiden urheiluun liittyvien sääntöjen, määräysten sekä hyvien tapojen mukaisesti.

Liitto noudattaa yhdistys- ja muita lakeja sekä toimii kaikkien viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Liitto toimii aktiivisessa yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa; jäsenistö, pelaajat, yhteistyökumppanit, saliyrittäjät, viranomaiset, kansainväliset biljardiliitot ja media.

Liitto toimii kaikkien taloudellisten lainalaisuuksien mukaisesti ja hoitaa liiton taloutta vastuullisesti. Liiton kirjanpidosta vastaa Accountor Järvenpään toimisto, taloushallinto-ohjelmana on Procountor. Liiton kirjanpito ja taloushallinto on tehty lain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Vuosittain tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Liiton tilit ja toiminnan tarkastaa liiton syyskokouksessa valittu toiminnantarkastaja.

Vuosittaiset toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös ovat kaikkien nähtävillä liiton internetsivulla www.sbil.fi Lisäksi liitto toimittaa em. asiakirjat viranomaisille esim. Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittaisten valtionapuhakemusten ja tilitysraporttien mukana.

Liiton hallitus vastaa liiton talouden toimintaperiaatteista ja toiminnanjohtaja talouden käytännön toimista. Liiton pankkitilin käyttöoikeus on toiminnanjohtajalla sekä puheenjohtajalla. Toiminnanjohtaja antaa hallitukselle säännöllisesti talouskatsauksen ja kassavirtalaskelman.