Kilpailusäännöt

SUOMEN BILJARDILIITTO RY
KILPAILUSÄÄNNÖT JA KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitomääräykset tarkemmin erikseen täällä)

Yleistä

1. Näitä ohjeita tulee noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. Lisäksi jokaisella lajilla on oma(t) kilpailuohjekirja(t) jo(i)ta tulee noudattaa kyseisen lajin/sarjan kilpailuissa.

2. Sekä pelaajien, että yleisön tulee käyttäytyä tavalla, joka osoittaa kunnioitusta sekä biljardia urheilulajina, että sen sääntöjä kohtaan. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

3. Kilpailujen johtajan tulee valvoa näiden ohjeiden noudattamista ja ryhtyä toimiin niitä rikkovia henkilöitä kohtaan:

3.1 Sääntöjä rikkovaa pelaajaa tulee tuomarin (tai kilpailujen johtajan) varoittaa ja tuomita tarvittaessa kyseisen erän/pelin hävinneeksi. Vakavissa tapauksissa ja varoituksen jälkeisen toistuvan rikkomuksen sattuessa voidaan pelaaja tuomita kilpailusta poissuljetuksi. Tämän päätöksen tekee kilpailujen johtaja ja pelaajalle tulee antaa mahdollisuus tehdä kirjallinen vastalause kilpailujen jurylle, mikäli pelaaja niin haluaa.

3.2 Jokaisen kilpailun ylin päättäjä on virallinen kilpailunjohtaja ja hänen ollessa jäävi tai estynyt, ylin päättäjä on erikseen nimetty varakilpailunjohtaja. Kilpailussa voi olla lisäksi käytössä erikseen nimettynä kilpailun ylituomari ja/tai erikseen ottelukohtaiset pelituomarit. Jokaisen lajin kilpailuohjekirjassa voi olla lisäpykäliä koskien kilpailujen päätösvaltaa ja sen toimintamalleihin, jotka pitää ottaa huomioon.

Huom! Kilpailuissa ei käytetä enää jurya (poistettu kauden 2021-22 jälkeen).

3.3 Katsojaa tai muuta henkilöä, joka rikkoo liiton ohjeita, tulee varoittaa tai poistaa kilpailupaikalta.

4. Kilpailujen johtajan ja/tai tuomarin tulee raportoida kaikista kilpailuista poissulkemisista SBiL:lle (lajipäällikölle tai lajijaostolle), joka päättää mahdollisista lisärangaistuksista (kurinpitopäällikön toimesta).

5. Sellaisten kilpailujen tulokset voidaan mitätöidä, missä olosuhteet esim. tupakansavun takia tai muusta syystä ovat olleet epäurheilulliset ja/tai epätasapuoliset.

6. Pelaajan ilmoittauduttua kilpailuun, mutta ei ole saapunut paikalle:

6.1. Jos pelaaja ilmoittautuu mihin tahansa liiton alaiseen kilpailuun, on se sitova. Pelaajan on maksettava kilpailun osallistumismaksu siitä huolimatta, mikäli hän ei saavu kilpailupaikalle tai myöhästyy niin paljon, että hänet on diskattu kilpailusta. Maksu on suoritettava joko kilpailun kuluessa kilpailun järjestäjälle tai liiton tilille.

6.1.1. Poisjäänti kilpailusta, hyväksyttävä syy

a) Hyväksyttäviä syitä ovat; oma tai läheisen (lapsen) sairastuminen tai äkillinen työeste, joka estää kilpailuun osallistumisen.  Lisäksi muu ylivoimainen este eli ns. force majeure, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti. Tällainen syy voi olla esim. lentojen peruuntuminen.

b) Pelaajan on ilmoitettava poisjäännin syy heti kun mahdollista kilpailun järjestäjälle tai liiton toimistoon, viimeistään kuitenkin 5 vuorokauden sisällä kilpailun päättymisestä.

c) Tarvittaessa pelaajan on toimitettava lääkärintodistus.

6.1.2. Poisjäänti kilpailusta, ei hyväksyttävää syytä

a) Pelaaja on automaattisesti kilpailukiellossa, kunnes kilpailumaksu on maksettu, lisäyksenä kohta 6.2.

b) Kilpailumaksu on maksettava 5 vuorokauden sisällä kilpailun päättymisestä.

c) Mikäli pelaaja maksaa maksun 5 vuorokauden sisällä, kilpailukielto peruuntuu automaattisesti.

6.2. Mikäli pelaajalla on mitä tahansa maksamattomia maksuja rästissä liitolle, pelaaja on automaattisesti kilpailukiellossa kaikista kilpailuista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kilpailukielto ei poistu automaattisesti maksun suorituksen jälkeen, mikäli maksu on myöhästynyt yli 5 vrk. Kilpailukiellon päättymisajankohdan määrittelee tämän jälkeen kurinpitovaliokunta tapauskohtaisesti. Yleisenä linjauksena maksamattomien maksujen osalta kilpailukiellon päättymisajankohta tulee olemaan vähintään 3kk ja enintään 12kk maksusuorituksen jälkeen. Maksamattomat maksut toimitetaan lisäksi perintään, mikäli vapaaehtoiseen sopimukseen maksuaikatauluista ei päästä.

Käytösrikkomukset

7. Seuraavat käytökset ovat kiellettyjä:

7.1 Kovaääninen, loukkaava ja riitaa haastava puhe.

7.2 Juopuneisuus ja huumeiden sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö.

7.3 Kaikki lainrikkomukset ja yleisten järjestyssääntöjen rikkomukset.

7.4 Suunnitelmallinen kilpailujen häirintä (puhumalla, häiritsevällä käytöksellä toisen pelaajan lyöntivuoron aikana, turhilla toimilla, tahallisella viivyttelyllä tms.)

7.5 Kanssapelaajien, toimitsijoiden, kilpailuvälineistön tai –tilojen asiaton arvostelu muiden kuin vastuullisten toimitsijoiden läsnä ollessa. (Normaali urheilullinen kritiikki on tietenkin sallittua).

7.6 Kaikenlainen epäurheilijamaisuus (tuomarin tai kilpailujen johtajan arvion mukaan).

7.7 Kilpailun tai pelin ennenaikainen luovutus ilman pätevää syytä.

7.8 Myöhästyminen kilpailun järjestäjän määräämästä ottelun alkamisajankohdasta on rikkomus, josta rangaistaan kilpailun järjestäjän määräyksen tai pelimuodon sääntöjen mukaisesti, kuitenkin aina vähintään siten, että yli 15 minuutin myöhästymisestä tuomitaan ottelu hävinneeksi.

7.9 Tupakointi ja nuuskan käyttö pelin aikana.

7.10 Alkoholin nauttiminen käynnissä olevan pelin aikana.

7.11 Kaikissa SBiL:n kilpailuissa pelaajilta kielletään sähkötupakan käyttö käynnissä olevan ottelun aikana. Suositellaan myös, että pelaajat pidättäytyvät sähkötupakan käytöstä myös muulloin SBiL:n kilpailujen aikana.

7.11 Kuulokkeiden käyttö on kielletty ottelun aikana

7.12 Kännykän käyttö on kielletty ottelun aikana

Lisäksi tulee noudattaa kilpailujen järjestäjän tai SBiL:n erikseen antamia muita ohjeita ja määräyksiä.

8. Dopingmääräykset.

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen urheilun eettinen keskus SUEK:n ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja –menetelmistä löytyvät Suomen urheilun eettinen keskus SUEK vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”. https://www.suek.fi/etusivu

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:

1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)

2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista

3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

Dopingrikkomukset käsitellään antidopingsäännöstön mukaisesti. Kaiken valvonnan suorittaa SUEK.

Liitto ja sen jäsenet, ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Dopingrikkomukset käsitellään antidopingsäännöstön mukaisesti.

Muut rikkomukset

9. Pelaajalla ei saa olla suoria tai epäsuoria taloudellisia kytkentöjä koskien muiden pelaajien suorituksia tai tuloksia. Kiellettyjä ovat palkintorahojen jaot, vedonlyönnit ja vastaavat.

9.1 Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

9.2 Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta seuraa liiton kurinpitosäännön mukainen pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- ja toimitsijakielto.

9.3 Pelaaja ei saa harrastaa uhkapeliä pelipaikalla, ellei se erikseen ole todettu lailliseksi.

9.4 Pelaaja ei saa liittoutua tai tehdä sopimuksia sellaisten tahojen kanssa, joiden toiminnalla voi olla kielteisiä vaikutuksia biljardia kohtaan.

9.5 Pelaaja ei saa tarjota lahjoja tai rahaa toiselle pelaajalle tarkoituksena vaikuttaa tämän suoritukseen.

9.6 Pelaaja ei saa vastaanottaa lahjoja tai rahaa siinä tarkoituksessa, että se vaikuttaa tämän suoritukseen.

9.7 Mikäli pelaajalle on tarjottu, tai hänen tietoonsa tulee, että toiselle pelaajalle on tarjottu lahjoja tai rahaa edellä mainitussa tarkoituksessa, tulee hänen välittömästi kertoa siitä kilpailujen johtajalle tai SBiL:n edustajalle.

9.8 Urheilija tai seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.

9.9 Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen menettää kilpailuoikeutensa liiton kurinpitosäännössä määrättäväksi ajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.

10. Taloushallinto – verotus

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa / joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan liiton kurinpitosäännön mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.

11. Pelaajan tulee noudattaa kilpailujen järjestäjän päättämää pukeutumistasoa SBiL:n ohjeiden mukaisesti.

12. Myönteinen julkinen kuva on biljardille lajina erittäin tärkeää. Tämän takia on pelaajan pidättäydyttävä antamasta asiatonta kritiikkiä julkisen sanan edustajille. Asialliset ja rakentavat lausunnot ovat tietenkin sallittuja.