Ympäristö ja ilmasto

YMPÄRISTÖ JA URHEILU

Ilmastokriisi on uhka koko ihmiskunnalle ja vaikuttaa myös siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla.

Urheiluyhteisö on sitoutunut ympäristövastuuseen sekä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa että urheiluyhteisön yhteisessä vastuullisuusohjelmassa.

Urheilun ja liikunnan oman ympäristökuormituksen vähentämiseksi tarvitaan toimia kaikilla tasoilla: liikuntapaikkojen hiilijalanjäljen pienentäminen, tapahtumien ympäristönäkökulmien huomioiminen ja harrastusmatkojen kulkutapojen kehittäminen ovat urheilun keskeisiä ympäristöhaasteita. Urheilujärjestöissä näihin voidaan vaikuttaa myös toiminnan rakenteiden kautta. 

Urheiluyhteisö tavoittaa paljon ihmisiä ja siksi sillä on myös merkittävä mahdollisuus lisätä ympäristötietoisuutta. 


Tukimateriaaleja: 

Työkalu ympäristövaikutusten arviointiin auttaa kartoittamaan oman toiminnan keskeisiä ympäristövaikutuksia

Ympäristöohjelman mallipohja antaa suuntaviivat ympäristöohjelman/-suunnitelman sisällöstä

Keke-koutsi aineisto innostaa seuroja ympäristön huomioimiseen käytännönläheisillä vinkeillä 

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä tapahtumien (ja organisaatioiden) ympäristöhallinnan avuksi  

Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri on järjestöille räätälöity työkalu ilmastovaikutusten arviointiin

Ilmastonmuutos ja liikunta -sivusto kokoaa aihepiirin tietoa.


Yhteisöjä ja verkostoja:

Urheilun ympäristövastuuverkosto kokoaa yhteen urheilun ympäristövastuun edistämisestä kiinnostuneita. Verkosto on perustettu tukemaan urheilusektoria ympäristövastuullisuuden edistämisessä. 

Protect Our Winters edistää ilmastotyötä tunnettujen urheilijoiden kanssa

Save Pond Hockey herättää ilmastotietoisuutta järjestämällä ulkojääturnauksia. 


Ympäristö ja ilmasto

Tavoite: Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa.

Toimenpiteet: 
• Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset. 
• Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta. 
• Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti. 
• Laadimme ympäristöohjelman, jonka toteutumista seuraamme ja arvioimme

Materiaaleja: 
Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri > KEKE-koutsi – vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan > Ekokompassi ympäristöjärjestelmä (tapahtumille ja myös järjestölle)


Suomen Biljardiliitto ry
Ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä

- toimintaa pyritään luomaan mahdollisimman lähellä osallistujia matkustamisen minimoimiseksi

- toiminnassa käytetään mahdollisimman paljon tietotekniikkaa materiaalikulutuksen vähentämiseksi

- kokouksia järjestetään myös etäyhteyksillä matkustamisen ja matkakustannusten minimoimiseksi