Ansiomerkkisäännöt

PALKITSEMISSÄÄNNÖT

Suomen Biljardiliitto voi liiton hyväksi ja/tai suomalaisen biljardin eteen tehdystä työstä palkita henkilö seuraavilla kunnia-arvoilla, ansiomerkeillä ja esineillä:

- kunniapuheenjohtajan arvo
- kunniajäsenen arvo
- kultainen ansiomerkki
- hopeinen ansiomerkki
- pronssinen ansiomerkki
- pöytästandaari

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvosta päättää liiton vuosikokous hallituksen esityksestä. Ansiomerkeistä ja pöytästandardista päättää hallitus jäsenseuran tai hallituksen jäsenen esityksestä.


LIITON KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI voidaan kutsua liiton entinen puheenjohtaja, joka on erityisen ansioitunut biljardin ja biljardiliiton hyväksi tekemällään työllä. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi (1) elossa oleva henkilö.


LIITON KUNNIAJÄSENEKSI voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansioitunut biljardiliiton ja yleensä biljardin hyväksi tekemällään työllä. Kunniajäseniä voi samanaikaisesti olla korkeintaan kolme (3) elossa olevaa henkilöä.


KULTAINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää biljardiliiton hopeisen ansiomerkin saaneelle henkilölle, joka on toiminut erityisen ansioituneesti biljardin hyväksi. Kultaista ansiomerkkiä ei voida myöntää ennen kuin hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään viisi (5) vuotta.


HOPEINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut ansioituneesti valtakunnallisella tai kansainvälisellä tasolla vähintään kahdeksan (8) vuotta biljardin hyväksi. Ansioita arvioitaessa huomioidaan mm. seuraavia seikkoja:

- toiminta Suomen Biljardiliiton puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, toiminnanjohtajana, lajipäällikkönä tai muissa tehtävissä
- toiminta kansainvälisten biljardiliittojen tehtävissä
- toimiminen valtakunnallisten ja / tai kansainvälisten kilpailujen järjestelyissä
- biljardin myönteiseen julkisuuskuvaan vaikuttaminen
- merkittävät kilpailulliset ansiot
- muu ansiokas toiminta biljardin hyväksi


PRONSSINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut ansioituneesti liiton jäsenseuran ja/tai alueellisen biljarditoiminnan hyväksi vähintään kahdeksan (8) vuotta. Ansioita arvioitaessa huomioidaan mm. seuraavia seikkoja:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠- toiminta Suomen Biljardiliiton jäsenseuran puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä tai muissa tehtävissä
- toimiminen paikallisten tai alueellisten kilpailujen järjestelyissä
- biljardin myönteiseen julkisuuskuvaan vaikuttaminen
- merkittävät kilpailulliset ansiot
- muu ansiokas toiminta biljardin hyväksi


LIITON STANDAARI voidaan antaa huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle merkkipäivän tai muun tärkeän tapahtuman kunniaksi.


Ansiomerkkihakemukset lähetetään vapaamuotoisina liiton toimistoon. Hakemuksilla ei ole erillistä määräpäivää, vaan hallitus käsittelee hakemukset saapumisen jälkeen aina seuraavassa kokouksessaan. Ansiomerkki voidaan luovuttaa parhaiten sopivaan ajankohtaan. Pronssinen ansiomerkki on erityisesti tarkoitettu paikallisesti toimivien henkilöiden palkitsemiseen.


Lähetä vapaamuotoiset ansiomerkkihakemukset liittoon.