Palkinnonmaksun ohjeistus

Kilpailupalkintojen maksu 2024

Kilpailupalkinnot maksetaan liiton toimesta suoraan pelaajan pankkitilille kaikissa lajeissa ja sarjoissa. Kilpailun järjestäjät eivät maksa palkintoja kilpailupaikalla.

Liiton pitää tehdä Tulorekisteriin  ilmoitus kaikista 100 euroa suuremmista kilpailupalkinnoista.

Biljardiliitto maksaa kaikkien lajien ja sarjojen osalta kilpailupalkinnot suoraan pelaajan pankkitilille yleensä heti kilpailua seuraavana arkipäivänä tai viimeistään parin päivän sisällä kilpailun päättymisestä. Tämä tietysti vaatii, että palkinnon saaja toimittaa palkinnonmaksu lomakkeen liittoon heti kilpailun päätyttyä. 

Kilpailujen järjestäjät eivät maksa palkintoja pelaajille.

Kilpailun järjestäjä täyttää palkintolomakkeeseen kilpailun tiedot, sijoituksen ja palkintorahan suuruuden.

Pelaaja täyttää palkinnonmaksulomakkeen selvällä käsialalla kaikilta muilta tarvittavin osin ja lähettää sen heti kilpailun jälkeen liittoon. 100 euroa tai sitä pienemmän palkinnon saajan ei tarvitse ilmoittaa vähennyksiä eikä henkilötunnusta.

Liitto tekee Tulorekisteri-ilmoituksen kaikista 100 euroa ylittävistä palkinnoista.

Kilpailun järjestäjän pitää tilittää liitolle palkintojen osuudet sekä liiton osuuden 7 vrk:n sisällä kilpailun päättymisestä.

Kilpailun järjestäjä pitää itsellään kilpailun järjestäjän osuuden.

Pelaaja maksaa kilpailun osallistumismaksun kilpailupaikalla kilpailun järjestäjälle.

Kilpailupalkintojen maksamiselle on seuraavassa kuvattu neljä eri vaihtoehtoa. Palkinnon saajan on valittava ja merkittävä haluamansa vaihtoehto palkinnonmaksulomakkeeseen.


1. Valmennusrahasto

Palkinto maksetaan kokonaisuudessaan Suomen Olympiakomitean ylläpitämään Valmennusrahastoon. Tällöin ei tehdä erikseen tulorekisteriin ilmoitusta, eikä palkinnosta suoriteta ennakonpidätystä. Pelaaja saa nostaa Valmennusrahastosta tuloja lajiin liittyviä kuluja vastaan (kmkorvaus, pvraha, majoitus, välineostot, kilpailun osallistumismaksu jne.) Katso lisää täältä: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/urheilijat/valmennusrahasto/ Valmennusrahasto huolehtii Tulorekisteriin tehtävistä ilmoituksista sitä mukaa kun pelaaja nostaa rahastosta varoja.

Toimintaohje Valmennusrahastosta palkinnon saajalle:

Palkinnon saajan on ilmoittauduttava Valmennusrahastoon (jos ei ole ennestään sen jäsen), josta annetaan saajalle yksilöllinen urheilijan viitenumero, joka on ilmoitettava liittoon. Liitto maksaa palkinnon Valmennusrahastoon, josta palkinnon saaja voi nostaa varoja verottomasti lajin harrastamiseen ja kilpailemiseen liittyviä kuluja vastaan. Tallenna siis kaikki kuitit, sillä ne on liitettävä mukaan varoja nostettaessa. Varoja nostettaessa kuitit ja tositteet lähetetään ensin liittoon tarkastettaviksi, josta ne hyväksynnän jälkeen toimitetaan Valmennusrahastoon maksatusta varten. Kilpailun saajan on täytettävä palkinnonmaksulomake ja mainittava, jos palkinto maksetaan Valmennusrahastoon. Ilmoita myös henkilökohtainen Valmennusrahaston viitenumerosi. Jos palkinto maksetaan Valmennusrahastoon vähennyksiä ei tarvitse palkinnonmaksulomakkeeseen laittaa.


2. Palkinto maksetaan pelaajalle, josta vähennetään kulut / tehdään ennakonpidätys

Liitto maksaa palkinnon pelaajan tilille kilpailun jälkeen.

Pelaaja täyttää kilpailussa palkinnonmaksulomakkeen täydellisesti. Lomakkeeseen merkitään palkinnon suuruus, sijoitus sekä kaikki ko. kilpailua koskevat pelaajalle tulleet vähennykset (kilometrikorvaus, päivärahat, majoituskulut, osallistumis- ja lisenssimaksu). Lomake toimitetaan liittoon heti kilpailun jälkeen.

Mikäli vähennykset ovat vähintään yhtä suuret kuin saatava palkintosumma, palkinto maksetaan kokonaisuudessaan pelaajalle.

Mikäli vähennykset eivät kata koko palkintosummaa, palkinnon ja vähennysten erotuksesta tehdään ennakonpidätys pelaajan veroprosentin mukaisesti, jonka pelaaja ilmoittaa palkintolomakkeessa. Mikäli veroprosenttia ei ilmoiteta, ennakonpidätys tehdään 60 %:n mukaisesti. Verokirjaa ei tarvitse lähettää liittoon. Palkintosumma, vähennykset ja mahdollinen ennakonpidätys ilmoitetaan Tulorekisteriin. 


3. Palkinnosta vähennetään ennakonpidätys, pelaaja ilmoittaa vähennykset lopullisessa verotuksessaan

Liitto maksaa palkinnon pelaajalle kilpailun jälkeen.

Palkinto voidaan maksaa pelaajalle vähennettynä pelaajan verokortin mukaisella ennakonpidätyksellä. Pelaaja toimittaa liittoon verokortin, jonka mukaisesti palkintosummasta vähennetään ennakonpidätys. Pelaaja ei tee kilpailukohtaisia vähennyksiä, vaan pelaaja ilmoittaa kaikki vähennykset vasta omassa lopullisessa verotuksessaan antamassa selvityksessä.


4. Palkinnon saaja lähettää laskun liittoon

Liitto maksaa palkinnon pelaajalle kilpailun jälkeen laskua vastaan.

Palkinnon saajalla on rekisteröity toiminimi / yritys, joka laskuttaa kilpailupalkinnon liitolta. Tällöin palkintoa ei ilmoiteta Tulorekisteriin vaan pelaaja huolehtii itse asiasta omassa / toiminimensä / yrityksensä verotuksessa. Liitto maksaa palkinnon kokonaisuudessaan laskua vastaan. Toiminimen / yrityksen pitää olla voimassa ennakkoperintärekisterissä. Laskussa on mainittava täydelliset tiedot laskun aiheesta (kilpailu / laji / sarja, päivämäärä, palkinnon suuruus, saavutettu sija sekä toiminimen / yrityksen täydelliset tiedot).


Palkinnon saajan kuittien ja tositteiden talletus

Palkintojen saajan kannattaa tallettaa itselleen kaikki vuoden aikana käydyt kilpailut ja niistä saadut palkinnot, kaikki lajin harrastamisesta aiheutuneet kulut ja maksetut ennakonpidätykset sekä tehdä niistä tarvittaessa selvitys omaan veroilmoitukseen.  Verotukseen liittyvistä asioista ota yhteys suoraan veroviranomaiseen.


Lisätietoja kunkin lajin omalta lajipäälliköltä tai liitosta

Suomen Biljardiliitto ry

Markku Ryytty

toiminnanjohtaja

0400638706

markku.ryytty@sbil.fi