Perusta biljardiseura

Seuran perustaminen

Pitäkää seuran perustamiskokous, jossa perustajajäsenet allekirjoittavat sopimuskirjan, jossa ovat perustaneet nimetyn yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille säännöt.

Valitsette yhdistyksen hallituksen.

Hakekaa Patentti- ja rekisterihallituksesta tai maistraatista lomake, jolla ilmoitetaan yhdistysrekisteriin perustettavasta yhdistyksestä. Lomakkeet voi myös tulostaa tai tallentaa omalle koneelle netistä www.prh.fi

Täytätte yhdistysrekisteri-ilmoituksen.

Postitatte / viette rekisteritoimistoon / maistraattiin kolmena kappaleena kaikki alla mainitut asiakirjat (jättäkää itsellenne kustakin kopio).

  • yhdistysrekisteri-ilmoitus täytettynä
  • sopimuskirja
  • yhdistyksen säännöt

Rekisteröintipäätöksen saaminen saattaa kestää jopa useamman kuukauden, mutta sitä voi haettaessa pyytää kiirehtimään.

Lisätietoa PRH:n sivuilta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Seuran perustamisen jälkeen uusi seura on tervetullut Suomen Biljardiliiton jäsenseuraksi!