Liitto on palkannut oppisopimuksella Jyrki Nikitinin

Markku Ryytty
7.3.2014


Jyrki Nikitin on aloittanut liitossa oppisopimuksella pääasiallisena tehtävänään käytännön biljardiohjaus pääkaupunkiseudun nuorisotiloilla.

Nuorisobiljardi –projektilla pyritään vahvistamaan biljardin entisestään vankkaa asemaa nuorisotilojen harrastusmuotona.

Jyrki Nikitin tulee kiertämään pääkaupunkiseudun nuorisotiloilla opastaen nuoria biljardin eri osa-alueisiin. Myös nuoriso-ohjaajien lajikoulutus kuuluu työnkuvaan. Tarkoituksena on myös järjestää lajivalmennusta saliolosuhteissa biljardista enemmän kiinnostuneille nuorille.

Projektilla pyritään myös vahvistamaan seurojen nuorisotoimintaa ohjaamalla biljardista kiinnostuneita nuoria seuratoiminnan pariin.