Kilpailupalkintojen maksu 2020

Joni Ahola
3.4.2019

päivitetty 2.1.2020. Kilpailupalkinnot maksetaan jatkossa liiton toimesta kaikissa lajeissa ja sarjoissa. Kilpailun järjestäjät eivät enää maksa palkintoja kilpailupaikalla. Uusi Tulorekisteri tuli voimaan vuoden 2019 alusta. Palkkojen ja palkkioiden maksamisesta 5 päivän sisällä pitää tehdä ilmoitus Tulorekisteriin. Tämä koskee siis palkkoja, etuuksia, kilometrikorvauksia ja päivärahoja sekä yli 100 euron kilpailupalkintoja

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t-ii/ 

 

HUOMIO! Päivitys 2.1.2020

Alle 100 euron kilpailupalkinnoista ei tehdä 1.1.2020 alkaen Tulorekisteri-ilmoitusta. Alle 100 euron palkinnon saajan ei tarvitse palkinnonmaksulomakkeessa ilmoittaa vähennyksiä eikä henkilötunnusta. 

Yli 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot ovat pelaajien henkilökohtaista verotettavaa tuloa ja ne on ilmoitettava Tulorekisteriin.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47247/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-ennakonpid%C3%A4tysvelvollisuudesta-vapauttamisesta-annetun-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen-muuttamisesta/

Tulorekisterin voimaantulon takia liiton hallitus on päättänyt, että liitto maksaa jatkossa kaikkien lajien ja sarjojen kilpailupalkinnot pelaajille sekä tekee niistä tarvittavat ilmoitukset Tulorekisteriin.

----------

SBiL kilpailut

Tässä ensin lyhyt yhteenveto toimintatavasta:

Biljardiliitto maksaa kaikkien lajien ja kaikkien sarjojen osalta kilpailupalkinnot pelaajille.

Kilpailujen järjestäjät eivät enää maksa palkintoja pelaajille.

Pelaaja täyttää palkinnonmaksulomakkeen kilpailupaikalla ja lähettää sen liittoon.

Kilpailun järjestäjä tilittää liitolle palkintojen osuudet sekä liiton osuuden.

Kilpailun järjestäjä pitää itsellään kilpailun järjestäjän osuuden.

Kilpailujen osallistumismaksut maksetaan normaaliin tapaan kilpailupaikalla kilpailun järjestäjälle.

------------

Kilpailupalkintojen maksamiselle on seuraavassa kuvattu neljä eri vaihtoehtoa. Palkinnon saajan on valittava ja merkittävä haluamansa vaihtoehto palkinnonmaksulomakkeeseen.

 

PALKINNONMAKSULOMAKE

 

Biljardissa kilpailupalkintojen maksaminen:

 

1. Valmennusrahasto

Palkinto maksetaan kokonaisuudessaan Suomen Olympiakomitean ylläpitämään Valmennusrahastoon. Tällöin ei tehdä erikseen tulorekisteriin ilmoitusta, eikä palkinnosta suoriteta ennakonpidätystä. Pelaaja saa nostaa Valmennusrahastosta tuloja lajiin liittyviä kuluja vastaan (kmkorvaus, pvraha, majoitus, välineostot, kilpailun osallistumismaksu jne.) https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/urheilijat/valmennusrahasto/ Valmennusrahasto huolehtii Tulorekisteriin tehtävistä ilmoituksista sitä mukaa kun pelaaja nostaa rahastosta varoja.

 

Toimintaohje palkinnon saajalle:

Palkinnon saajan on ilmoittauduttava Valmennusrahastoon (jos ei ole ennestään sen jäsen), josta annetaan saajalle yksilöllinen urheilijan viitenumero, joka on ilmoitettava liittoon. Liitto maksaa palkinnon Valmennusrahastoon, josta palkinnon saaja voi nostaa varoja verottomasti lajin harrastamiseen ja kilpailemiseen liittyviä kuluja vastaan. Tallenna siis kaikki kuitit, sillä ne on liitettävä mukaan varoja nostettaessa. Varoja nostettaessa kuitit ja tositteet lähetetään ensin liittoon tarkastettaviksi, josta ne hyväksynnän jälkeen toimitetaan Valmennusrahastoon maksatusta varten. Kilpailun saajan on täytettävä palkinnonmaksulomake ja mainittava, jos palkinto maksetaan Valmennusrahastoon. Ilmoita myös henkilökohtainen Valmennusrahaston viitenumerosi. Jos palkinto maksetaan Valmennusrahastoon vähennyksiä ei tarvitse palkinnonmaksulomakkeeseen laittaa.

 

2. Palkinto maksetaan pelaajalle, josta vähennetään kulut / tehdään ennakonpidätys

Liitto maksaa palkinnon pelaajalle kilpailun jälkeen.

Pelaaja täyttää kilpailussa palkinnonmaksulomakkeen täydellisesti. Lomakkeeseen merkitään palkinnon suuruus, sijoitus sekä kaikki ko. kilpailua koskevat pelaajalle tulleet vähennykset (kilometrikorvaus, päivärahat, majoituskulut, osallistumismaksu). Lomake toimitetaan liittoon heti kilpailun jälkeen.

Mikäli vähennykset ovat vähintään yhtä suuret kuin saatava palkintosumma, palkinto maksetaan kokonaisuudessaan pelaajalle.

Mikäli vähennykset eivät kata koko palkintosummaa, palkinnon ja vähennysten erotuksesta tehdään ennakonpidätys pelaajan ennakonpidätysprosentin mukaisesti, jonka pelaaja ilmoittaa lomakkeessa. Mikäli veroprosenttia ei ilmoiteta, ennakonpidätys on 60%. Palkintosumma sekä vähennykset ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Pelaaja antaa selvityksen kaikista kauden aikana tulleista kilpailutuloista ja vähennyksistä omassa lopullisessa verotuksessaan.

 

3. Palkinnosta vähennetään ennakonpidätys, pelaaja ilmoittaa vähennykset lopullisessa verotuksessaan

Liitto maksaa palkinnon pelaajalle kilpailun jälkeen.

Palkinto voidaan maksaa pelaajalle vähennettynä pelaajan ilmoittamalla ennakonpidätysprosentilla. Pelaaja ei tee kilpailukohtaisia vähennyksiä, vaan pelaaja ilmoittaa kaikki vähennykset vasta omassa lopullisessa verotuksessaan antamassa selvityksessä.

 

4. Palkinnon saaja lähettää laskun liittoon

Liitto maksaa palkinnon pelaajalle kilpailun jälkeen laskua vastaan.

Palkinnon saajalla on toiminimi / yritys, joka laskuttaa kilpailupalkinnon liitolta. Tällöin palkintoa ei ilmoiteta Tulorekisteriin vaan pelaaja huolehtii itse asiasta omassa / toiminimensä / yrityksensä verotuksessa. Palkinnon maksaja maksaa palkinnon kokonaisuudessaan laskua vastaan. Toiminimen / yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä. Laskussa on mainittava täydelliset tiedot laskun aiheesta (kilpailu / laji / sarja, päivämäärä, palkinnon suuruus, saavutettu sija, toiminimen / yrityksen / saajan täydelliset tiedot).

 

---------------

 

Yleinen toimintaohje palkinnon saajalle:

Täytä kilpailupaikalla kilpailun palkintolomake täydellisesti selkeällä käsialalla. Merkitse lomakkeeseen saatava palkintosumma sekä sijoitus. Laske kaikki kilpailuun kohdistuneet vähennykset huolellisesti. Allekirjoita lomake. Kilpailun järjestäjä toimittaa palkinnonmaksulomakkeen liittoon.

Mikäli vähennykset eivät kata koko palkintosummaa, toimita verokortti liittoon.

Lahjakortin saajan on myös täytettävä palkinnonmaksulomake, jossa pitää olla täytettynä pelaajan tiedot.

Kirjaa itsellesi ylös mistä kilpailusta olet saanut palkintoja ja kuinka paljon. Samoin missä kaikissa kilpailuissa olet vuoden aikana käynyt. Ilmoita kaikki vuoden aikana lajin harrastamisesta aiheutuneet vähennykset lopullisessa verotuksessasi. 

HUOMIO! Päivitys 2.1.2020

Alle 100 euron kilpailupalkinnoista ei tehdä 1.1.2020 alkaen Tulorekisteri-ilmoitusta. Alle 100 euron palkinnon saajan ei tarvitse palkinnonmaksulomakkeessa ilmoittaa vähennyksiä eikä henkilötunnusta. 

Toimintaohje kilpailun järjestäjälle:

Kilpailun järjestäjä tilittää liitolle palkintojen osuuden sekä liiton osuuden. Nämä osuudet pitää tarkistaa kunkin lajin / sarjan omasta kilpailuohjekirjasta.

Kilpailun järjestäjä pitää itsellään (ei siis tilitetä liittoon) kilpailun järjestäjän osuuden.

Vaadi kilpailupalkinnon saavaa pelaajaa täyttämään palkinnonmaksulomake täydellisesti ja selkeällä käsialalla. Lomakkeessa pitää olla mainittu, millä tavalla maksu maksetaan; Valmennusrahastoon, pelaajalle vähennysten mukaisesti, pelaajalle ennakonpidätyksen mukaisesti tai pelaajan lähettämän laskun perusteella. Myös vähennykset pitää olla selkeästi ilmoitettu. Kuitteja ei lähetetä liittoon vaan pelaaja tallettaa ne itsellään omaa verotustaan varten.

Mikäli pelaajalla ei ole vähintään palkintosummaa vastaavaa määrää ko. kilpailuun liittyviä vähennyksiä, pelaajan on ilmoitettava veroprosentti.

Toimita palkinnonmaksulomakkeet liittoon heti kilpailun päätyttyä. Lomakkeet voi lähettää sähköpostilla tai kännykuvana.

Tilitysraportti on toimitettava liittoon heti kilpailun jälkeen ja siinä on mainittava:

- pelaajien lukumäärä (erittele jos on eri maksuja esim. naiset ja juniorit)

- osallistumismaksuista kertynyt koko summa (€)

- kilpailun järjestäjän osuus (€)

- liiton osuus (€)

- pelaajapalkintojen osuus (€)

Katso tarvittaessa lajien kilpailuohjekirjoista kunkin kilpailun tarkemmat tiedot.

Tilitysraportti ja palkinnonmaksulomakkeet on lähetettävä liittoon heti kilpailun jälkeen.

Tilitysmaksu liiton tilille on tehtävä 7 vrk:n kuluessa kilpailun päättymisestä.

 

Toimintatapa liiton maksaessa palkintorahoja

Liitto maksaa palkinnot pelaajille, kun kilpailun kaikki tilitysraportit ja palkinnonmaksulomakkeet on toimitettu liittoon. Yksittäisiä palkintoja ei siis makseta erikseen, vaan yhden kilpailun kaikki palkinnot maksetaan, kun kaikki kilpailuun liittyvä materiaali on käytettävissä. Palkinnot maksetaan 7 vrk:n sisällä siitä, kun palkintolomakkeet ovat saapuneet liittoon.

 

Lahjakortit

Joissakin kilpailuissa on palkintona Suomen Biljardimyynti Oy:n lahjakortteja. Lahjakorteista ei suoriteta ennakonpidätystä, mutta myös niistä tehdään ilmoitus Tulorekisteriin. Lahjakortin saajan on tehtävä selvitys omaan lopulliseen veroilmoitukseensa, jotta voi saada niistä aiheutuneet kulut vähennettyä verotuksessa. Liitto ilmoittaa lahjakorttien summat Tulorekisteriin, lahjakorttien ilmoittamisessa Tulorekisteriin ei ole alarajaa. Lahjakorttien saajien on täytettävä palkinnonmaksulomake, joka on toimitettava liittoon.

 

Tavarapalkinnot

Jos kilpailussa annetaan tavarapalkintoja, niiden käypä arvo ilmoitetaan Tulorekisteriin. Palkinnon antaja tekee tavarapalkintojen ilmoituksen Tulorekisteriin.

 

Palkinnon saajan kuittien ja tositteiden talletus

Palkintojen saajien (pelaajien) kannattaa kirjata itselleen ylös kaikki vuoden aikana käydyt kilpailut ja niistä saadut palkinnot sekä kaikki kilpailuista aiheutuneet kulut ja tehdä niistä tarvittaessa selvitys omaan veroilmoitukseen. Eli kaikki vuoden aikana lajin harrastamiseen liityvät kulut kannattaa merkitä vähennyksiksi lopulliseen veroilmoitukseen. Verotusasioissa ota yhteyttä veroviranomaiseen.

 

Palkinnosta kieltäytyminen

Mikäli pelaaja ei halua vastaanottaa palkintoa, se jää lisätukena liiton junioritoiminnan käytettäväksi.

 

 

Lisätietoja kunkin lajin omalta lajipäälliköltä tai liitosta

Suomen Biljardiliitto ry
Markku Ryytty
toiminnanjohtaja
0400638706
markku.ryytty@sbil.fi