Antidoping asiaa

Markku Ryytty
6.9.2017


Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön

Liiton hallitus ja lajipäälliköt sekä vastaavat ovat osallistuneet Suomen eettinen keskus SUEK ry:n antidopingkoulutukseen. Koulutuksessa käytiin läpi kattavasti koko antidopingtoiminta. Tutustu koulutusmateriaaliin täältä

Erivapaus

Mikäli biljardissa urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle tulee hakea erivapautta sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erivapaus - Biljardin kansalliset kilpailut

Biljardin kansalliseen kilpailuun osallistuvan urheilijan ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erivapaus - Biljardin kansainväliset kilpailut

Biljardin kansainväliseen kilpailuun osallistuva urheilija jolla on käytössä jokin lääkeaine, joka on kiellettyjen aineiden listalla, tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Tämä lomake tulee tehdä englanninkielisenä. Hyväksytty erivapauspäätös tulee esittää dopingtestissä.

Liiton toimistosta saa lisätietoa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Katso myös www.suek.fi

Tutustu myös liiton nettisivulla olevaan antidopingtietopakettiin ja liiton antidopingohjelmaan

https://www.sbil.fi/liitto/antidoping/

https://www.sbil.fi/liitto/antidoping/antidopingohjelma/

 

Käy tekemässä Puhtaasti Paras verkkokoulutus

https://www.suek.fi/puhtaasti-paras-verkkokoulutus