Biljardin antidopingkoulutus 19.4.2021

22.3.2021

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK pitää kaikille biljarditoimijoille yhteisen antidopingkoulutuksen maanantaina 19.4.2021 klo 18-19:30.

Koulutus pidetään etäyhteydellä Teams kokouksena, johon voi osallistua tietokoneen tai mobiililaitteen välityksellä. Kokouksen osallistumislinkki on lähetetty kaikille liiton organisaatiossa mukana oleville; hallituksen jäsenille, lajipäälliköille, seuroille ja maajoukkuepelaajille. Koulutus sopii myös seurojen ja salien valmentajille ja ohjaajille. 

Kaikkien biljardissa mukana olevien toimijoiden on tiedettävä vallitsevista antidopingsäännöistä ja osattava toimia niiden mukaisesti.

Antidopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset. Biljardissa on ollut jo kaksi dopingtapausta muutamien viime vuosien aikana, joista on määrätty rangaistukset. Liiton, seurojen ja pelaajien on panostettava entistä lujemmin antidopingtoimintaan.

Jokaisella urheilutoimijalla on oma roolinsa ja sen myötä oikeutensa ja vastuunsa urheilun eettisissä asioissa. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eri roolissa toimiville urheilutoimijoille tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista, jotta toimijat osaavat tehdä tietoisia päätöksiä puhtaan urheilun puolesta. Koulutuksen tavoitteena on myös ehkäistä sitä, ettei kukaan tee tietämättään dopingrikkomusta.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita:

  • Antidopingsäännöstö: mihin urheilijat ja muut urheilutoimijat ovat sitoutuneita
  • Oikeudet ja vastuut antidopingasioissa
  • Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa: kuinka tarkistan käyttämäni lääkevalmisteet, kuinka erivapautta haetaan tarvittaessa
  • Ravintolisien käyttö ja siihen liittyvät riskit
  • Dopingvalvonnasta lyhyesti (testissä huomioitavaa urheilijan sekä esim. kilpailun järjestäjän osalta)
  • Osallistujia askarruttavia kysymyksiä

Biljardin antidopingkoulutus 19.4.2021 klo 18-19:30.

Antidopingkoulutuksen pitää SUEK koulutuspäällikkö Piia Pöyhönen.

https://suek.fi/