AVI:n tulkinta biljardisalien rajoituksista ja anniskelusta

10.3.2021

Keilahallit, biljardisalit ja vastaavat ravitsemisliikkeet, joiden toiminta koostuu merkittävästi myös muusta kuin ravitsemisliiketoiminnasta, voivat muuttaa toimintaansa siten, että tiloissa ei tarjota ruokaa tai juomaa. Aluehallintoviraston tulkinnan mukaan toimitiloja voidaan tällöin käyttää muuhun toimintaan, esimerkiksi keilaamiseen tai biljardin pelaamiseen.

Aluehallintoviranomaisen (AVI) tulkinta biljardisalien rajoituksista ja anniskelusta

 

Miten ravintoloiden rajoitukset vaikuttavat keilahalleihin, biljardisaleihin ja muihin ravitsemisliikkeisiin, joissa merkittävä osa toimintaa on muuta kuin ravitsemisliiketoimintaa?

 

Ravintoloiden tilapäisestä sulkemisesta asiakkailta on säädetty majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevan lain väliaikaisessa muutoksessa. Lain nojalla annettu valtioneuvoston asetus määrittelee, mitä maakuntia ravintoloiden sulku koskee. Asetuksen ulkopuolella olevien maakuntien osalta ravitsemisliikkeitä koskee tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 a ja sen perusteella annettu valtioneuvoston asetus. Asetuksen mukaan asiakkaat täytyy ohjata istumaan istumapaikoilleen ja vain asetuksessa määritelty välttämätön liikkuminen on sallittua.

Tilapäinen ravintoloiden sulkeminen sekä ravintoloiden liikkumisrajoitukset koskevat kaikkia ravitsemisliikkeitä, joissa on tarjolla ruokaa tai juomaa.

Keilahallit, biljardisalit ja vastaavat ravitsemisliikkeet, joiden toiminta koostuu merkittävästi myös muusta kuin ravitsemisliiketoiminnasta, voivat muuttaa toimintaansa siten, että tiloissa ei tarjota ruokaa tai juomaa. Aluehallintoviraston tulkinnan mukaan toimitiloja voidaan tällöin käyttää muuhun toimintaan, esimerkiksi keilaamiseen tai biljardin pelaamiseen. Asiakas- ja toimitiloissa on myös tällöin noudatettava tartuntatautilailla säädettyjä hygieniavaatimuksia sekä aluehallintoviraston tai kunnan antamaa päätöstä turvavälien tosiasiallisesta säilyttämisestä.

Jos toimipaikassa on voimassa oleva anniskelulupa, käytössä olevan alueen täytyy jäädä anniskelualueen ulkopuolelle. Tarvittaessa luvanhaltija voi supistaa anniskelualuetta ilmoittamalla anniskelualueen muutoksesta aluehallintovirastolle (luvan muutoksen käsittelymaksu on 95 €). Luvanhaltija voi myös maksutta päättää anniskelulupansa, mutta uudesta luvasta peritään luvan mukainen lupamaksu.

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-jgav1A30Hp8s