SBiL hallituksen tiedote

8.2.2021

Suomen Biljardiliitto tuomitsee jyrkästi kaiken sääntöjen vastaisen toiminnan, liittyi se lajin sisäisiin sääntöihin, urheilun eettisiin periaatteisiin tahi antidopingsääntöihin. Viime viikolla julkaistu Kim Laaksosen dopingkäry toi biljardille erittäin ikävää negatiivista julkisuutta.

Liiton on tehostettava edelleen antidopingvalistusta kaikille biljarditoimijoille. Antidopingtoiminta on ollut jo vuosia aktiivisesti esillä liiton medioissa. Biljardilehdessä ja internetsivuilla asiaa on pidetty esillä sekä tietoa on välitetty sähköpostitse seuroille ja myös suoraan pelaajille. Myös poolin maajoukkueelle pidettiin viime keväänä antidopingkoulutus Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) toimesta ja kaikkien lajien kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien pelaajien on joitakin vuosia pitänyt täyttää ja omalla allekirjoituksellaan vahvistaa, että pelaaja noudattaa voimassa olevia antidopingsääntöjä. Koulutusta ja valistusta pitää vain jatkaa edelleen.

Jatkossa kaikkien kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien pelaajien tulee tehdä henkilökohtaisesti SUEK:n Puhtaasti paras -antidopingverkkokoulutus. Toki tämän koulutuksen voi tehdä kuka tahansa, koulutuksen avulla saa laaja-alaisen näkemyksen puhtaasta urheilusta.

Biljardiväen keskuudessa on keskusteltu dopingkäryn rangaistuksesta ja siitä, onko annettu kilpailukielto ollut sopiva tai liian lievä tai kova. SUEK on tehnyt asiassa päätöksen voimassa olevien WADA:n sääntöjen mukaisesti. Biljardiliitto luottaa SUEK:n asiantuntemukseen ja hyväksyy annetun rangaistuksen. Urheilija on kärsinyt saamansa toimintakiellon.

Biljardiliitolla on kuitenkin omat kurinpitosäännöt. Liiton hallitus tulee keskustelemaan tarkemmin tästä dopingtapauksesta ja päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.

Toivottavasti tämä tapaus myös herättää koko biljardiväen huomaamaan, että säännöt ja määräykset on tehty noudatettaviksi ja ne ovat jokaisen lajin parissa toimivan parhaaksi sekä tehty puhtaan urheilun puolesta.