SUEKin päätös 28.1.2021

4.2.2021

Biljardin pelaaja Kim Laaksonen on saanut kolmen kuukauden urheilun toimintakiellon. Hänen SM-kilpailussa 16.8.2020 antamansa näyte sisälsi urheilussa kielletyn kokaiinin aineenvaihduntatuotetta bentsoyyliekgoniinia. Toimintakiellon lisäksi urheilijan SM-kilpailussa saadut tulokset tulee hylätä kaikkine seurauksineen.

Laaksonen hyväksyi SUEKin hänelle esittämän dopingrikkomusväitteen seurauksineen, jonka vuoksi Antidopingasioiden kurinpitolautakunta ei käsitellyt asiaa. SUEK laati kirjallisen päätöksen asiasta 28.1.2021 syytekirjeen ja hyväksymisen perusteella. Urheilija määrättiin väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon 24.9.2020. Laaksonen on siten väliaikaisella toimintakiellolla kärsinyt hänelle määrättävän seuraamuksen.

 

Tapauksessa selvitettiin, että Laaksonen on käyttänyt urheilussa kiellettyä ainetta kilpailun ulkopuolella eikä se ole ollut yhteydessä kilpailusuoritukseen. Tämän takia rikkomuksesta on määrättävä uuden antidopingsäännöstön mukaisesti kiinteä kolmen kuukauden toimintakielto.

 

- Tapaus olisi voitu ratkaista jo viime vuoden puolella. Se päätettiin kuitenkin siirtää tälle vuodelle, koska uuden antidopingsäännöstön mukaan seuraamus tällaisesta rikkomuksesta on lievempi kuin vanhan säännöstön mukaan. Siirrolla vältettiin kaksinkertainen käsittely, koska Laaksonen olisi voinut hakea lievennystä päätökseen heti, kun uusi säännöstö tuli voimaan 1.1.2021, SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom sanoo.

 

Laaksonen ja Suomen Biljardiliitto ovat ilmoittaneet, etteivät aio valittaa päätöksestä. Päätöksestä on valitusoikeus Kansainvälisellä Biljardiliitolla (WCBS) sekä Maailman antidopingtoimisto WADAlla.

 

SUEKin päätöksen perusteena on, että Laaksonen on rikkonut antidopingsäännöstön kohtia 2.1 ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi urheilussa kielletyn kokaiinin aineenvaihduntatuotetta bentsoyyliekgoniinia yli sallitun raja-arvon. Lisäksi säännöstön kohdan 9 perusteella Laaksosen kyseisessä kilpailussa saadut tulokset on hylättävä kaikkine seurauksineen.

 

Säännöstön 2021 artiklan 24.7.2 mukaisesti tapaukseen sovellettiin lex mitior -periaatteen mukaisesti uutta 1.1.2021 voimaan tullutta säännöstöä, koska sen soveltaminen johti urheilijalle lievempään seuraukseen. Uuden säännöstön artiklan 10.2.4 mukaan kokaiini katsotaan päihteeksi, josta seurauksena on kiinteä kolmen kuukauden urheilun toimintakielto silloin, kun sitä ei ole käytetty kilpailun aikana.

 

Lisätietoja:

Susanna Sokka

SUEK – viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-pallo SM kilpailu 16.8.2020

Kim Laaksosen kilpailutulos on siis hylätty 9-pallon SM kilpailusta ja kilpailun voittajaksi nousee Jussi Iivonen. Muiden sijoitusten osalta Suomen Biljardiliitto informoi lähiaikoina.