SBiL tiedote kilpailukieltojen noudattamisesta

26.8.2020

Liitolle on tullut tietoon väärinkäytöksiä dopingperusteisen urheilun toimintakiellon noudattamatta jättämisestä DST Raision osakilpailussa. Vaikka turnaus ei ole suoraan SBiL:n rankingkilpailu, pitää näissä noudattaa liiton langettamia kilpailukieltoja sekä järjestäytyneen urheilutoiminnan periaatteita.

Suomen Biljardiliiton yksi tehtävistä on valvoa dopingrikkeistä langetettujen urheilun toimintakieltojen toteutumista. Tässä epäonnistuessaan liitto voidaan raskaimmassa tapauksessa erottaa kansainvälisestä kilpailutoiminnasta jolloin suomalaiset huippubiljardistit eivät voisi ottaa osaa kansainvälisiin turnauksiin millään tavalla.

SBiL on myös velvollinen raportoimaan tapahtumista Suomessa dopingasioita valvovalle SUEK:lle. Vetoammekin kaikkiin turnausjärjestäjiin noudattamaan edellä mainittua ohjeistusta ettei Suomen Biljardiliitto joudu ottamaan käyttöön raskaampia toimenpiteitä käyttöön ongelmien pois kitkemiseksi. Näitä ohjeistuksia on kaikkien kilpailujärjestäjien noudatettava oli ne SBIL:n alaisia kilpailuja tai ei.