SBiL kilpailupalkintojen maksaminen

26.9.2019

Kilpailupalkinnon saajan pitää tallettaa itselleen kaikki tieto vuoden aikana saaduista palkinnoista ja niihin tehdyistä vähennyksistä sekä ennakonpidätyksistä omaa veroilmoitustaan varten.

Tässä alla on tietoa SBiL kilpailujen kilpailupalkintojen maksusta. Lähinnä muistutuksena, että palkinnon saajan tulee tallettaa itsellään kaikki tieto lajiin liittyvistä tuotoista ja kuluista omaa veroilmoitustaan varten.

Kilpailujen järjestäjille on lähetetty uusin päivitetty palkintojen maksulomake

Lomake pitää täyttää huolellisesti ja selvällä käsialalla, erityisesti pelaajan oma ja kilpailun nimi, pvm., sijoitus, palkintosumma, henkilötunnus, pankkitilin numero, kilpailuun liittyvät vähennykset sekä tarvittaessa veroprosentti.

Veroprosentti pitää olla mainittu siinä tapauksessa, mikäli vähennyksiä ei ole vähintään yhtä suuri määrä kuin on palkintorahan suuruus. Tällöin tehdään ennakonpidätys ilmoitetun veroprosentin mukaisesti, mutta jos veroprosenttia ei ilmoiteta pidätetään ennakonpidätyksenä 60%. Ennakonpidätys lasketaan kilpailupalkinnon ja vähennysten erotuksesta.

Kuitteja ei lähetetä liittoon, vaan pelaajan täytyy ne tallettaa itsellään. Palkinnon saaja / pelaaja / lomakkeen täyttäjä vastaa lomakkeen tietojen oikeudenmukaisuudesta.

Jos kilpailun järjestäjä lähettää lomakkeen liittoon, niin pelaajan tulee ottaa lomakkeesta itselleen kopio (tai kännykällä valokuva). Liittoon lähettämisen jälkeen kilpailun järjestäjän tulee hävittää lomake niin ettei siinä olevia tietoja kukaan ulkopuolinen pysty saamaan selville tietoturvasyistä. Liitossa lomake liitetään kirjanpitoaineistoon, mutta lomakkeissa olevia mitään tietoja ei talleteta muuten.

Pelaajan tulee säilyttää ja tallentaa itsellään kaikki tiedot vuoden aikana saaduista palkinnoista ja niihin ilmoitetuista vähennyksistä sekä mahdollisesti maksetuista ennakonpidätyksistä. Pelaaja voi tehdä omaan lopulliseen veroilmoitukseensa selvityksen kaikista vuoden aikana käydyistä kilpailuista sekä niihin aiheutuneista kuluista ja maksetuista ennakonpidätyksistä.

Eli kaikki vuoden aikana lajin harrastamiseen liittyvät kulut pelaajan kannattaa merkitä vähennyksiksi omaan lopulliseen verotukseensa saadakseen hyvitetyksi maksetut ennakonpidätykset. Verottaja tekee itsenäisesti kaikki päätökset verotusasioihin liittyen, eli liitto ei voi taata näiden hyvitysten toteutumista.

Verotusasioissa otettava suoraan yhteys veroviranomaiseen.

Jos lomakkeen täytössä on epäselvää, ota yhteyttä liittoon.