Suomen parasta biljardia!

21.5.2018

Marko Lindberg
Marko Lindberg
Olli Muotka
Olli Muotka
Simo Palvimo
Simo Palvimo
Ville Pasanen
Ville Pasanen
Jouni Nykänen
Jouni Nykänen
Kai Keihola
Kai Keihola
Kari Johansson
Kari Johansson
Timo Siekkinen
Timo Siekkinen
Henry Grahn
Henry Grahn
Raimo Järvenpää
Raimo Järvenpää
Arseni Sevastyanov
Arseni Sevastyanov
Jere Virtaranta
Jere Virtaranta
Jori Narvola
Jori Narvola
Micke Ström
Micke Ström
Aki Heiskanen
Aki Heiskanen
Jani Uski
Jani Uski
Kim Laaksonen
Kim Laaksonen
Petri Makkonen
Petri Makkonen
Johanna Vartiainen
Johanna Vartiainen
Laura Saarinen
Laura Saarinen
Nita Viitala
Nita Viitala
Tuija Soininen
Tuija Soininen
jarno Ahola
jarno Ahola
Jesse Hämäläinen
Jesse Hämäläinen
Juuso Lukkari
Juuso Lukkari
Petri Pohjola
Petri Pohjola
Antti Tolvanen
Antti Tolvanen
Jani Savolainen
Jani Savolainen
Patrik Tiihonen
Patrik Tiihonen
Robin Hull
Robin Hull

Biljardin SM-finaalit pelataan lauantaina 26.5.2018 Helsingin Kulttuuritalolla. Mukana ovat Suomen parhaat pelaajat kaisassa, poolin 9-pallossa, pyramidissa sekä snookerissa.

Biljardin SM-finaalit lauantaina 26.5.2018 aikataulu

klo 9.15 Kilpailujen avaus

klo 9.30 Kaisa semifinaali I 

Pasanen Ville (HBK) - Muotka Olli (HBK)
 
klo 9.30 Pool 9-pallo juniorit 18 semifinaali I+II 

Micke Ström (CCA) - Jori Narvola (FBT)

Arseni Sevastyanov (BK) - Jere Virtaranta (CSS)

klo 9.30 Pyramidi semifinaali I 
Jesse Hämäläinen (PVK) - Petri Pohjola (PVK)

klo 9.30 Snooker semifinaali I 

Patrik Tiihonen (ABTku) – Antti Tolvanen (Ritz)

n. klo 11.15 Pool 9-pallo naiset semifinaali I+II 

Nita Viitala (JamP) - Laura Saarinen (HyvBK)
Johanna Vartiainen (BCL) -  Tuija Soininen (HBS)

klo 13.00 Kaisa semifinaali II 

Lindberg Marko (HBS) - Palvimo Simo (KaKa)

klo 13.00 Snooker semifinaali II 

Robin Hull (ABTku) – Jani Savolainen (CSS)

klo 13.00 Pyramidi semifinaali II 

Jarno Ahola (EBK) - Juuso Lukkari (EBK)

klo 13.00 Pool 9-pallo miehet semifinaali I+II 

Kim Laaksonen (ABTku) - Petri Makkonen (HyvBK)
Aki Heiskanen (GU) - Jani Uski (BK)

n. klo 14.45 Pool 9-pallo MN52 finaali

Kari Johansson (GU) - Timo Siekkinen (Ritz)

n. klo 14.45 Pool 9-pallo MN62 finaali

Raimo Järvenpää (Stars) - Henry Grahn (EBK)

klo 16.30 Kaisa finaali

klo 16.30 Pool 9-pallo juniorit 18 finaali

klo 16.30 Pool 9-pallo MN42 finaali

Kai Keihola (GU) - Jouni Nykänen (Luna)

klo 16.30 Snooker finaali
HUOM! Snooker finaali saatetaan aloittaa aikaisemmin, kuitenkin aikaisintaan klo 16

klo 17.30 Pyramidi finaali

klo 18.30 Pool 9-pallo naiset finaali
HUOM! naisten finaali aloitetaan MN18 ja MN40 finaalien päätyttyä, kuitenkin aikaisintaan klo 18

klo 18.30 Pool 9-pallo miehet finaali
HUOM! miesten finaali aloitetaan MN18 ja MN40 finaalien päätyttyä, kuitenkin aikaisintaan klo 18


Aikataulumuutokset mahdollisia. Palkintojenjako Kulttuuritalolla heti viimeisen finaaliottelun jälkeen.

Sisäänpääsymaksu 10 € aikuisilta, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.

Helsingin Kulttuuritalolla on 850 istumapaikkaa, ravintola ja kahvila.

Osoite Sturenkatu 4, 00510 Helsinki www.kulttuuritalo.fi

 

Tervetuloa seuraamaan Suomen Parasta Biljardia!

 

Tulospalvelu http://sm.sbil.fi