Seuratoiminnan kehittämistuki 2017

7.11.2016


OKM:n seuratoiminnan kehittämistukihakemukset on tehtävä 11.11-16.12.2016 ajalla. Tukea jaetaan yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Seuratoiminnan kehittämistuki 2017

Valtionavustus paikallistasolle. Hakija voi olla paikallinen liikuntaa järjestävä yhdistys.

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Tuen avulla voidaan kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

 

Seuratoiminnan kehittämistuki 2017 Seuratukea jaetaan 4,0 miljoonaa euroa (vaatii eduskunnan talousarvio-hyväksynnän)

-pienin haettava summa 2 500 euroa

-suurin haettava summa 15 000 euroa

 

Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa kaikkia kuluja.

Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % kustannuksista.

Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Jos seuran kehittämissuunnitelma on kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12kk).

Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuus kasvaa ja valtionavustus pienenee toiselle vuodelle (= toiminnan vakiinnuttaminen).

 

Hakuohjeet ovat ministeriön verkkosivuilla (vko 43) sekä Seuraverkossa (11.11.2016).

•Haku avataan 11.11.2016

•Haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15

Seuratoiminnan kehittämistuki 2017 ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi