Kauden 2024-25 kilpailukalenterikysely

25.4.2024

Kaikille poolkisojen kisajärjestäjille kysely kauden 2024-25 kilpailuista:
https://www.sbil.fi/pool/kilpailutoiminta/kysely/