Epäasiallisen käyttäytymisen kurinpitosäännöt

PDF-tiedostoLIITE 3 - Keskitetty kurinpito kevätkokoukselle 25.5.2021.pdf (568 kB)
Suomen Olympiakomitea Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Biljardiliitto ry on yhdessä muiden urheilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa sitoutunut noudattamaan  Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia KURINPITOMÄÄRÄYKSIÄ.

Näiden määräysten rankaisuvaltaa käyttää urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta.

Nämä kurinpitomääräykset koskevat tapauksia, joita ei muuten käsitellä liiton omien kilpailu- tai kurinpitomääräysten mukaisesti.